U prvih šest mjeseci 2012. godine dobit Croatia osiguranja veća je za 42,7 posto

 ZAGREB, 30. srpnja 2012.- Neto dobit Croatia osiguranja povećana je u prvih šest mjeseci 2012. godine za 42,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosila je 51,9 milijuna kuna. Prema nekonsolidiranom nerevidiranom izvještaju o poslovanju društva za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine,tržišni udio Croatia osiguranja iznosio je u drugom kvartalu 34,1%.

„Naši rezultati u skladu su s našim očekivanjima i prognozama. Hrvatski osiguravateljni sektor i u drugom kvartalu bilježi pad premije. Odraz je to produljene recesije i sporog oporavka realnog sektora što se neminovno odražava i na tržište osiguranja. Ova godina je zato za nas jednako izazovna kao i prošla. Nadamo se da ćemo do kraja godine zaustaviti negativne trendove kretanja zaračunate premije“, naglasio je Zdravko Zrinušić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.   

U prvom polugodištu 2012. godine Croatia osiguranje je ostvarila ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 1,67 milijardi kuna što je 3,5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni prihodi povećani su do kraja lipnja za 0,7 posto na 1,32 milijardi kuna. Rashodi su, istodobno,smanjeni za 0,8 posto na 1,26 milijardi kuna.

Grupa Croatia osiguranje, koja obuhvaća 24 tvrtki kćeri u zemlji i regiji, ostvarila je neto dobit 78,5 milijuna kuna (nakon oporezivanja i odbitka udjela manjinskih dioničara), što je 37,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema podacima iz konsolidiranog nerevidiranog izvještaja o poslovanju Grupe za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine,ukupni prihodi povećani su za 1,2 posto na 1,69 milijardi kuna. Zaračunata bruto premija na razini Grupe u prvom polugodištu iznosila je 1,91 milijardi kuna i manja je 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna imovina Grupe iznosila je na dan 30. lipnja 2012. godine 9,43 milijarde kuna i povećana je za 4,1% u odnosu na kraj 2011. godine.