U Hrvatskoj se malo kuća osigurava od poplave

Najnovije poplave koje su zbog jakekiše i velikih vodenih valova iz Slovenije pogodile neke dijelove Hrvatske inapravile ogromne materijalne štete, pokazuju da je osiguranje građana jedinaučinkovita zaštita njihove imovine i jedini način saniranja velikihmaterijalnih šteta. Prema procjeni stručnjaka Croatia osiguranja usprkos tome isve većem riziku od elementarnih nepogoda, od poplava je dodatno osigurano samo12 posto građana i tvrtki koji imaju ugovoreno tzv. požarno osiguranje, odnosnoosiguranje građevine. 

Policom Osiguranja od požara i nekih drugihopasnosti u Croatia osiguranju u 2009. godini zaštićeno je gotovo više od14.000 građana i tvrtki. No, samo njih 12 posto u svojoj je polici osiguranjazaključilo i dodatni rizik od poplave. Uz ovo osnovno osiguranje, građani uCroatia osiguranju mogu ugovoriti i Osiguranje kućanstva. Ovim osiguranjemosiguravaju se stvari kućanstva, a dodatno se može ugovoriti i pokriće šteta nazidnim i podnim oblogama. Na osnovu šteta nastalih po navedenim policama, u2009. godini Croatia osiguranje isplatila je gotovo 12 milijuna kuna.

„Na prirodne katastrofe ne možemo utjecati,ali pravovremenom osiguravateljnom zaštitom možemo spriječiti velikefinancijske izdatke kada se katastrofa jednom dogodi. Posebice jer je ovdjeriječ o iznimno prihvatljivom i jeftinom osiguranju.“ – rekao je Vanja Nadali,direktor Sektora za osiguranje imovine.

Prema Procjeni ugroženosti RH, koju je laniprihvatila Vlada, Hrvatskaje smještena unutar velikog dunavskog bazena i pod velikim je utjecajem Drave iSave i njihovih pritoka, a više od 50 posto teritorija nalazi se na nadmorskojvisini nižoj od 200 metara. Zato su poplave za Hrvatsku veliki rizik.

Prema prvimprocjenama najnovijim je poplavama potencijalno ugroženo 15 posto kopnenogteritorija Hrvatske. Poplave su svrstane među opasnije nepogodekoje bi na mnogim područjima mogle uzrokovati ljudske žrtve, velike materijalneštete, devastaciju kulturnih dobara, kao i štete za okoliš.

Katastrofe se ne mogu spriječiti,ali njihove posljedice mogu. Svaka bi se obitelj ili tvrtka trebala pobrinutiza svoju sigurnost i sigurnost teško stečene imovine, a osiguravateljno pokrićerizika od poplave zacijelo je najprihvatljiviji i najbolji oblik zaštite.