U Hrvatskoj od tuče osigurano samo 10 posto obradivih poljoprivrednih površina

Iako postoje subvencije zapolice osiguranja poljoprivrednici ne osiguravaju usjeve i nasade odkatastrofalnih rizika te riskiraju propast investicije.

Prema prvim izvješćima s terena i prijavama šteta, najvećeštete od tuče i olujnog nevremena koje je u četvrtak pogodilo središnjuHrvatsku, bile su na području Dugog Sela, Jastrebarskog, Velike Gorice, VelikeLudine i Popovače gdje se uglavnom nalaze voćnjaci. Štete su značajne i napodručju Virovitice, Slavonskog Broda i Kutjeva. Nevrijeme je pogodilo i Krapinsko-zagorsku,Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Karlovačku županiju. Štete sei dalje zbrajaju.

U CROATIA osiguranju od tuče je osigurano oko200.000 hektara obradive poljoprivredne površine, a premija osiguranja u ovojgodini iznosi oko 70 milijuna kuna. Od tuče je osigurano samo oko 10 posto obradivihpoljoprivrednih površina u Hrvatskoj koje po službenim podacima Državnog zavodaza statistiku iznose 2.019.626 hektara.

CROATIAosiguranja uvjerljivi je lider u poljoprivrednim osiguranjima s oko 90 postoudjela na tržištu, a ta pozicija zajamčena je brzinom i dosljednošću u isplatišteta te velikim brojem i raznovrsnošću ponude proizvoda. Poljoprivrednicima senude osiguranja od 13 vrsti rizika u različitim paketima od kojih jenajznačajnije upravo osiguranje od tuče.

Osiguranjeusjeva i nasada sa 25 posto subvencionira Vlada RH, a u programsubvencioniranja uključene su i neke jedinice lokalne uprave i samouprave kakobi potaknule poljoprivrednike na ovu vrstu osiguranja. Tako poljoprivrednicipojedinih općina plaćaju samo 25% premije osiguranja i to je model kojem bi setrebale prikloniti sve poljoprivredne općine i gradovi u Hrvatskoj. Na tajnačin naši poljoprivrednici ne bi bili primorani čekati pomoć od države nakonšto se štete dogode.

Visina premije ovisi o osjetljivostiosigurane kulture na pojedini rizik te o intenzitetu pojave određenog rizika nanekom području (npr. učestalost tuče).

Koliko je tuča opasna i učestala pojava u Hrvatskoj najbolje govoristatistika iz 2008. godine. 24. lipnja 2008. godine tuča je zahvatila područjeIstre, Zagorja, Međimurja, Siska pa sve na istok do Orahovice i SlavonskogBroda, a CROATIA osiguranje je po tom štetnom događaju osiguranicima isplatilaoko 40 milijuna kuna. Najveće štete dogodile su se nakon tuče 08. kolovoza2008. godine. Ova tuča bila je jakog intenziteta i zahvatila je cijelo područjeRH, izuzev srednju i južnu Dalmaciju. CROATIA osiguranje tada je isplatila 50milijuna kuna, od toga 30 milijuna otpada samo na duhan, dok su ostale štetevećinom bile na voću i povrću.