Rezultati poslovanja Croatia osiguranja d.d. i Grupe u prvom polugodištu 2015. godine

Rezultati poslovanja Croatia osiguranja d.d. i Grupe u prvom polugodištu 2015. godine

Zagreb, 31. srpnja 2015. – Croatia osiguranje (CO) objavljuje svoje nerevidirane rezultate za prvo polugodište 2015. godine.

  • U prvih šest mjeseci, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, CO na razini Grupe ostvarilo rast zaračunate premije od 5,9 posto
  • Tržišni udio stabiliziran je na 32,5 posto nakon dugogodišnjeg trenda pada na ključnom hrvatskom tržištu
  • U dijelu neživotnog osiguranja CO i nadalje drži vodeću poziciju s 38,8 posto tržišnog udjela
  • U dijelu životnog osiguranja CO je postao lider na hrvatskom tržištu s 19,4 posto tržišnog udjela

U prvih šest mjeseci 2015. godine Croatia osiguranje Grupa, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila je rast zaračunate premije od 5,9 posto. Na ključnom hrvatskom tržištu, nakon dugogodišnjeg trenda pada, došlo je do stabilizacije tržišnog udjela na  32,5 posto.

Croatia osiguranje Grupa u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 38,8 posto tržišnog udjela. U segmentu pak životnog osiguranja u prvom polugodištu 2015. CO je postao lider na hrvatskom tržištu s 19,4 posto tržišnog udjela.

U tijeku je restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih u korist prodajnog osoblja. Tako je, primjerice, na dan 31. prosinca 2013. godine samo 23 posto zaposlenih radilo u prodaji. Na kraju 2014. godine taj postotak je bio 48 posto, a posljednjeg danja lipnja ove godine 61 posto. Cilj je doći do optimalne strukture u kojoj barem 70 posto ljudi radi u prodaji.

Također, završena je centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama s ciljem stvaranja učinkovitije organizacije. U prodajnom smislu napravljen je pomak prema tržišnim segmentima i prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bilo slabije zastupljeno. Unaprijeđeni su  postojeći i razvijeni novi proizvodi, osobito u dijelu osiguranja imovine te zdravstvenog i životnog osiguranja. Rezultati restrukturiranja vidljivi su i u financijskom rezultatu. U prvih šest mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 57,3 milijuna kuna. 

Sanel Volarić, predsjednik Uprave, izjavio je: „Pozitivni trendovi poslovanja u prvom polugodištu pokazuju kako CO sigurnim korakom ide prema ostvarenju svog cilja da i u međunarodnoj konkurenciji zadrži i ojača svoju lidersku poziciju, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji. Prvi dio procesa reorganizacije zaključujemo s čvrstom tržišnom pozicijom, brojčano osnaženom i educiranom prodajnom mrežom, učinkovitijom organizacijom, te unaprijeđenim postojećim i razvijenim novim proizvodima. I u nastavku procesa restrukturiranja, naš će fokus ostati na optimizaciji poslovanja u skladu s novom organizacijom, razvoju portfelja proizvoda te na povećanju produktivnosti i daljnjem rastu tržišnog udjela.“

Nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2015. godine dostupni su na web stranicama CROATIA osiguranja d.d., Zagrebačke burze, te Registru propisanih informacija.