Rezultati poslovanja Croatia osiguranja d.d. i Grupe u trećem tromjesečju 2015. godine

Croatia osiguranje objavljuje svoje nerevidirane rezultate za treće tromjesečje 2015. godine.

U prvih devet mjeseci 2015. godine grupa Croatia osiguranje, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila je zaračunatu bruto premiju od 2,38 milijarde kuna ili četiri posto više u odnosu na prošlu godinu. Na ključnom hrvatskom tržištu Croatia osiguranje, zajedno sa Croatia zdravstvenim osiguranjem, bilježi rast zaračunate premije od 60,8 milijun kuna, što je tri postotni rast.  Nakon dugogodišnjeg trenda pada stabiliziran je tržišni udio na  30,7 posto (rast od 0,2 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 36,6 posto tržišnog udjela. U segmentu životnog osiguranja u prvih devet mjeseci  2015. CO je dostiglo 18,1 posto tržišnog udjela te ostvarilo tri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Stabilizacija tržišnog udjela u neživotnom i snažan rast u životnom osiguranju rezultat su znatno veće tržišne orijentacije kompanije. Naglasak je na segmentu građanstva te snažnijoj prisutnosti u prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bilo slabije zastupljeno. Unaprijeđeni su postojeći i razvijeni novi proizvodi, osobito u dijelu osiguranja imovine te zdravstvenog i životnog osiguranja.

U tijeku je i nadalje restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih u korist prodajnog osoblja. Također, u tijeku je projekt integralnog upravljanja ljudskim potencijalima koji uključuje modele nagrađivanja, upravljanja radnim učinkom i razvoja karijere. Centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama već pokazuje učinke u smislu nižih troškova poslovanja, a daljnje povećanje produktivnosti, kroz operativnu funkcionalnost i digitalizaciju, ostaje fokus i u idućem razdoblju.

Rezultati restrukturiranja vidljivi su i u financijskom rezultatu. U prvih devet mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 136,0 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvaren gubitak od 178,9 milijuna kuna.

Nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za treće tromjesečje 2015. godine dostupni su na web stranicama CROATIA osiguranja d.d., Zagrebačke burze, Registru propisanih informacija te će biti objavljeni javnosti putem HINA-e.