Rast ukupno zaračunate premije i liderska pozicija obilježili 2008. godinu u

Zagreb, 2. travnja 2009. - Povećanje ukupno zaračunate premije i rast životnih osiguranja dvostruko veći od tržišta obilježili su uspješnu poslovnu 2008. godinu u CROATIA osiguranju d.d. U 2008. godini CROATIA osiguranje d.d. ostvarilo je ukupnu zaračunatu premiju u iznosu 3.244 milijuna kuna, što predstavlja rast od 4,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U istom razdoblju društvo je ostvarilo neto dobit u iznosu od 64,9 milijuna kuna.

Posebno zapažen rezultat ostvaren je u segmentu životnih osiguranja. Naime, unatoč značajnom usporavanju rasta životnih osiguranja zbog aktualne gospodarske krize, CROATIA osiguranje je u 2008. ostvarilo premiju u iznosu od 363,7 milijuna kuna, čime je ostvarilo rast od 5,7%, što je dvostruko više od rasta hrvatskog tržišta životnih osiguranja. Ovim je rezultatima CROATIA osiguranje d.d. početkom 2009. preuzela vodeću poziciju i na tržištu životnih osiguranja u Hrvatskoj. Premija u skupini neživotnih osiguranja iznosi 2.880,3 milijuna kuna, te bilježi porast od 4,7% u odnosu na 2007. godinu. I u neživotnim osiguranjima CROATIA osiguranje drži lidersku poziciju na tržištu. Udio CO-a u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje krajem prošle godine iznosio je 33,5%.

U 2008. godini ukupno je likvidirano 2.070,9 milijuna kuna šteta, što je za 128,4 milijuna kuna ili 6,6% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Uspješno je riješeno ukupno 85,6% ili 222.247 prijavljenih šteta čime je efikasnost Društva u rješavanju šteta povećana za 1,7%.

Grupa CROATIA osiguranje pozicionirala se u regiji kao lider i nositelj razvoja te ostvaruje dobre poslovne rezultate. U 2008. Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4.009,9 mil. kuna koji su za 3,8% su veći od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. Ukupna zaračunata premija iznosi 3.593,9 mil. kuna i bilježi porast od 5,5%. Zaračunata premija neživotnih osiguranja iznosi 3.197,4 mil. kuna i bilježi porast od 5,2% dok zaračunata premija životnih osiguranja iznosi 396,6 mil. kuna i bilježi porast od 7,4%.

I u 2008. godini CROATIA osiguranje nastavila je s unapređivanjem postojećih i osmišljavanjem novih proizvoda u skladu s najsuvremenijim trendovima. Kako bi se povećala efikasnost kompanije započet je sveobuhvatan proces optimizacije poslovanja s ciljem ostvarivanja još boljih poslovnih rezultata.

U novoj 2009. godini CROATIA osiguranje nastavlja ostvarivati zacrtane poslovne ciljeve. U ožujku započeta akcija ponudila je 20% nižu cijenu polica osiguranja robe u prijevozu u izvozu te time dala svoj doprinos stvaranju pretpostavki za povećanje razine hrvatskoga izvoza, izrazito važnih u vrijeme otežane gospodarske situacije. Ova će godina donijeti i nastavak razvijanja novih prodajnih kanala, s naglaskom na širenje ponude osiguranja putem web prodaje. Vrijeme recesije donosi povratak tradicionalnim načinima štednje te se stoga predviđa i rast klasičnih životnih osiguranja, a u CROATIA osiguranju pripremaju i nove, inovativne proizvode, prilagođene specifičnoj tržišnoj situaciji.

O godišnjem izvješću o poslovanju Društva i Grupe za 2008. godinu jučer je raspravljao i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja na kojem je donijeta odluka o uporabi dobiti. Uprava društva Nadzornom je odboru predstavila plan poslovanja za 2009. godinu, kao i mjere koje kompanija poduzima kako bi smanjila negativne efekte globalne krize u svom poslovanju. Uprava je NO podnijela i izvješće o daljnjoj strategiji regionalnog širenja poslovanja. Nadzorni odbor raspravljao je i o projektu poslovne suradnje između CROATIA osiguranja d.d. i Hrvatske pošte d.d.