Rast bruto dobiti Croatia osiguranja u 2012. godini za 34,1 %

ZAGREB, 14. veljače 2013. –Prema godišnjem nerevidiranom financijskom izvještajubruto dobit Croatia osiguranja u 2012. godini iznosi 140,4 milijuna kuna što je 34,1 % više u odnosu na 2011. godinu. Tržišni udio Croatia osiguranja u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje u RH, iznosi 31,1 % zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem.

Croatia osiguranje ostvarila je u 2012. godini ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 2,7 milijardi kuna, što predstavlja smanjenje od 3,0 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zaračunata premija neživotnih osiguranja manja je za 4,4 %, dok u životnim osiguranjima bilježi porast od 6,5 %.

Ukupni prihodi Croatia osiguranja iznose 2,8 milijardi kuna što je za 1,2 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno su ukupni rashodi smanjeni za 2,5 % na 2,7 milijardi kuna.

Croatia osiguranje je tijekom 2012. godine poslovala s visokim koeficijentom likvidnosti koji na dan 31.12.2012. godine iznosi visokih 22,2.

Cijena redovnih dionica Croatia osiguranja iznosila je na dan 31.12.2012. godine 6.300 kuna, što je za 2.300 kuna više nego na isti dan 2011. godine.

Konsolidirana bruto dobit Grupe Croatia osiguranja, prije eliminacija, iznosi 201,8 milijuna kuna što je za 8,6 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna imovina Grupe, koja obuhvaća 24 ovisna društva u zemlji i regiji, na dan 31.12.2012. godine iznosi 9,4 milijarde kuna što je 3,9 % više u odnosu na kraj 2011. godine.