PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „SUDOKU IZAZOV“

Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862 (u daljnjem tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja „ SUDOKU IZAZOV“

Period održavanja natječaja:

17. i 18.5.2017.g., od 08:30 do 16:30h

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve osobe koje:

  • su studenti u Republici Hrvatskoj s aktivnim studentskim pravima
  • imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju:

  • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća);
  • osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika;
  • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji;

KAKO SUDJELOVATI

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je:

  • riješiti Sudoku izazov na odgovarajućem uređaju koji će omogućiti Organizator na   JobFair-u 2017 koji se održava na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva, Unska 3, 10 000 Zagreb

ODABIR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

  • pobjednikom će biti proglašen Sudionik koji je najbrže riješio Sudoku izazov
  • dobitnik će biti proglašen u razdoblju od 3 (slovima: tri) dana nakon završetka Natječaja

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada:

Samsung Galaxy A5

 PREUZIMANJE NAGRADA

Sudionik za kojeg se utvrdi da je Dobitnik, bit će obaviješten o tome putem elektronske pošte.

Pobjednik Natječaja nema pravo zahtijevati nagradu različitu od navedene ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu poslije prihvaćanja nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku Natječaja.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira putem elektronske pošte i telefona koje će Sudionik dati ispunjavanjem formulara prilikom pristupanja Natječaju na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • sudionik je prekršio pravila Natječaja;
  • zabranjeno je koristiti se servisima ili programima koji osiguravaju nedopuštenu prednost

 PRESTANAK OBVEZA

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog Natječaja prema Sudioniku/timu dobitniku.

MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekida Natječaja u bilo kojem trenutku  bez prethodnog navođenja razloga. 

Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem web stranice  https://www.crosig.hr/hr/o-nama/novosti-i-mediji/

GRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Sudoku aplikaciji na odgovarajućem uređaju.

Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja Sudionika korištenog za sudjelovanje u Natječaju te za krivo upućene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

 IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti pravila Natječaja.