PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „APLIKATIVNI ZADATAK“

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862 (u daljnjem tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja „ APLIKATIVNI ZADATAK“ 

(u daljnjem tekstu: Pravila Natječaja):

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA:

 • 01.07.2017. – 01.09.2017. godine

Pravila Natječaja bit će objavljena i na internetskoj stranici Organizatora  https://www.crosig.hr/hr/o-nama/novosti-i-mediji/

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju:

 • studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Prirodoslovno-matematičkog fakultet-a

Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju:

 • radnici Organizatora
 • osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika, odnosno Dobitnika;
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji;

KAKO SUDJELOVATI

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je:

 • prijaviti se s podacima (definiranim na www.pametnekarijere.hr: Ime i prezime, E-mail, Broj mobitela, Adresa, Fakultet, Godina studija, Primate li stipendiju) na mail adresu stipendije@crosig.hr do 30.06.2017. godine
 • riješiti aplikativni zadatak u zadanom periodu i poslati rješenje na mail adresu stipendije@crosig.hr prije isteka roka (do 23:59 01.9.2017. godine)
 • prijava i rješavanje zadatka su individualni
 • prijavom na Natječaj sudionik e-mailom ujedno daje i izričitu privolu Organizatoru za obradu sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, fakultet, godina studija, prima li stipendiju ili ne, e-mail adresa, broj mobitela, a u svezi navedenog Natječaja i isključivo u svrhu provođenja navedenog Natječaja, kao i objavu Imena i prezimena te naziva fakulteta na Internet stranicama Organizatora.

 

ODABIR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

 • Komisija će pregledati i ocijeniti svako rješenje na temelju postavljenih kriterija (jesu li zadaci kompletno riješeni, podaci normalizirani, rješenje u skladu sa troslojnom arhitekturom, dizajn poslovnog sloja, dokumentiranje koda,  jednostavnost i preglednost korisničkog sučelja). Autori najboljih rješenja prezentirat će ih pred komisijom radi dodatnog utvrđivanja samostalnog rješavanja i razumijevanja. Komisija će se sastojati od radnika Sektora za informatiku i digitalizaciju poslovanja organizatora.
 • Za 3 najbolja rješenja  Organizator će uručiti jednokratnu novčanu nagradu (iznosi nagrade u tablici u nastavku).
 • Ovisno o broju i kvaliteti pristiglih rješenja Organizator se može odlučiti za veći ili manji broj rješenja koje će nagraditi.
 • Dobitnik će biti proglašen u roku od 40 (slovima: četrdeset) dana nakon završetka Natječaja.

 

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Visina nagrada:

1. nagrada

10.000,00 kn

2. nagrada

7.500,00 kn

3. nagrada

5.000,00 kn

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Sudionik za kojeg Komisija utvrdi da je Dobitnik jedne od nagrada, bit će obaviješten o tome putem elektroničke pošte.

Dobitnici  nemaju pravo zahtijevati nagradu različitu od navedene ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitnicima Natječaja.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira putem elektroničke pošte i/ili broja telefona koje će Sudionik dati prilikom prijave na Natječaj na mail adresu stipendije@crosig.hr.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionik je prekršio Pravila Natječaja;
 • nedozvoljenim korištenjem servisima ili programima koji osiguravaju nedopuštenu prednost

 

 

KORIŠTENJE RJEŠENJA OD STRANE ORGANIZATORA

Ukoliko Organizator želi koristiti rješenja iz aplikativnog zadatka,  sa  Sudionikom/autorom će sklopiti ugovor o autorskom djelu u kojem će se utvrditi pravo korištenja autorskog djela, a na način da Organizator može koristiti, razvijati i komercijalizirati aplikativno rješenje bez dodatnih naknada.

 

PRESTANAK OBVEZA

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog Natječaja prema Sudioniku/ Dobitniku.

MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekida Natječaja u bilo kojem trenutku  bez prethodnog navođenja razloga. 

Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem web stranice  https://www.crosig.hr/hr/o-nama/novosti-i-mediji/ i putem mail-a na prethodno dostavljene adrese.

 

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije dostaviti rješenje aplikativnog zadatka na predviđen način i u  roku određenom ovim Pravilima.

Organizator ne snosi odgovornost za pogrešno upućena ili neisporučena rješenja od strane Sudionika, bez obzira da li su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti, te potencijalne kvarove ili oštećenja na opremi koju koristi Sudionik pri sudjelovanju na natječaju.

 

IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Pravila Natječaja.

Sudionici će o izmjenama Pravila Natječaja biti obaviješteni putem web stranice  https://www.crosig.hr/hr/o-nama/novosti-i-mediji/ i putem mail-a na prethodno dostavljene adrese.

 

Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od  01.07.2017. godine.