Pravila nagradne igre „RECI PRIJATELJU“

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, 04. prosinca 2012., Klasa: UP/ I-460-02/12-01/924,  Ur.broj: 513-07-21-07/12-5 Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 26187994862, utvrđuje slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „RECI PRIJATELJU“

Članak 1.

CROATIA osiguranje d.d. priređuje nagradnu igru pod nazivom „RECI PRIJATELJU“.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je promoviranje i populariziranje Facebook stranice CROATIA osiguranja d.d. i izgradnja zajednice na Facebook profilu tvrtke.

Članak 3.

Nagradna igra iz članka 1. ovih Pravila započeti će 05. prosinca 2012. i trajati će u kontinuitetu do 26. prosinca 2012.

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je „lajkati“ Facebook stranicu Croatia osiguranja, potvrditi ulaz u aplikaciju, kojom se automatski povlače osobni kontakti korisnika (ime, prezime i e-mail adresa). Nakon što se korisnik registrirao, ima mogućnost podijeliti aplikaciju sa svojim Facebook prijateljima. Cilj je prikupiti što više prijatelja koji će „lajkati“ Facebook stranicu Croatia osiguranja d.d. i pristupiti aplikaciji.

Nagradna igra je koncipirana u tri razine:

    · Korisnik koji pozove 0 – 19 Facebook prijatelja na „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji ulazi u prvu razinu nagradne igre gdje će Croatia osiguranje d.d. računalnim odabirom izvući 10 korisnika koje će nagraditi.

    · Korisnik koji pozove 20 – 49 Facebook prijatelja na „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji ulazi u drugu razinu nagradne igre gdje će Croatia osiguranje d.d. računalnim odabirom izvući 7 korisnika koje će nagraditi.

    · Korisnik koji pozove 50 i više Facebook prijatelja na „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji ulazi u treću razinu nagradne igre gdje će Croatia osiguranje d.d. računalnim odabirom izvući 5 korisnika koje će nagraditi.

Članak 5.

O Pravilima nagradne igre mogući sudionici bit će obaviješteni objavom pravila na Internet stranici i na Facebook stranici CROATIA osiguranja.

Članak 6.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju samo osobe starije od 18 godina koje su na stranici Facebook registrirane svojim pravim imenom i prezimenom, te koje će prilikom izvlačenja i preuzimanja nagrada svoj identitet moći potvrditi osobnom iskaznicom, te koje ispune uvjete iz članka 4., osim radnika CROATIA osiguranja d.d. i radnika tvrtki kćeri CROATIA osiguranja d.d., njihovih obitelji, fizičkih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja i fizičkih osoba zaposlenih kod pravnih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 22 (dvadesetdvije) nagrade, i to:      

· 10 nagrada: Rokovnik „Moleskine“ za Korisnike koji su pozvali 0 – 20 Facebook prijatelja na „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji.

· 7 nagrada: Hard disk Western Digital za Korisnike koji su pozvali 20 – 50 Facebook prijatelja na „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji

· 5 nagrada: iPAD uređaj za Korisnike koji su pozvali više od 50 Facebook prijatelja na  „lajkanje“ Facebook stranice Croatia osiguranja d.d. i pristup aplikaciji

CROATIA osiguranje d.d. će izvlačenje dobitnika održati 27. prosinca 2012. u svojem poslovnom prostoru u Miramarskoj 22, 10 000 Zagreb u 12 sati, te će izvlačenje biti izvršeno slučajnim računalnim odabirom.                                                        

Članak 8.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je: 30.000,00 kuna.

Članak 9.

Izvlačenje dobitnika u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. - Generalne direkcije, Miramarska 22, Zagreb, nadgledati će tročlano povjerenstvo koje će sačinjavati predstavnici CROATIA osiguranja d.d.

Članak 10.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. CROATIA osiguranje d.d. snosi troškove nabave nagrada iz fonda.

Dobitnici nagrada pristaju da CROATIA osiguranje d.d., bez naknade, u promidžbene svrhe upotrijebi njihovo ime i fotografiju sa predaje nagrada.                                                 

Članak 11.

Dobitnici nagradne igre bit će o dobivenoj nagradi obaviješteni u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre dužni su, osobno uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi preuzeti nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač nagradne igre će podijeliti onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u nagradnoj igri, s time da će se prvo podijeliti nagrade manje novčane vrijednosti. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun državnog proračuna.

Članak 12.

CROATIA osiguranje d.d. može otkazati ili prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja.

CROATIA osiguranje d.d. će o otkazu ili prekidu obavijestiti javnost putem dnevnog tiska i internet stranica CROATIA osiguranja d.d.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze koje proizlaze iz ovih Pravila.

U slučaju spora svaki sudionik prihvaća nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 14.

Ova Pravila su dostupna i na www.crosig.hr za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni s ovim Pravilima.