Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva CROATIA OSIGURANJE d.d.

CROATIA osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, OIB 26187994862, temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), dana 07. kolovoza 2013. godine objavljuje sljedeću OBAVIJEST

da je dana 07. kolovoza 2013. godine, sukladno Odluci Vlade o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva CROATIA osiguranje d.d. iz portfelja Republike Hrvatske od 18. srpnja 2013. godine, a u smislu Zakona o tržištu kapitala, na internetskim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr) i na internetskim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (www.duudi.hr) objavljen Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva CROATIA osiguranja d.d.

Predmetni poziv nalazi se u prilogu ove obavijesti.