Počele rezervacije skijaških aranžmana, CO nudi najatraktivnije police putnog osiguranja

U proteklih 14 dana u CROATIA osiguranju d.d. bilježe povećan interes za putna osiguranja. Naime, počela je sezona rezervacije skijaških aranžmana uz koje građani izabiru atraktivne i cjenovno dostupne police putnog osiguranja najveće hrvatske osiguravajuće kompanije.

 

Trajanje osiguranja prilagođeno je svim potrebama putnika, a može se sklopiti na razdoblje već od jednog dana nadalje. Za sve one koji putuju često, osiguranje se može sklopiti na godinu dana s neograničenim brojem putovanja.Za skijaša rekreativca 7 dana CORIS putnog zdravstvenog osiguranja ugovorenog na web stranicama CROATIA osiguranja d.d. stoji tek 109,39 kn.

„Nezgode na skijalištima događaju se vrlo često, a skijaši rekreativci koji se osiguraju u CROATIA osiguranju znaju da su u slučaju nezgode troškovno zbrinuti do vrlo visokog iznosa i to bez limita za troškove prijevoza, kao što je slučaj u nekim drugim osigurateljnim kućama", rekla je Anita Oreč, direktorica Sektora za osobna neživotna osiguranja.

Putno osiguranje CROATIA osiguranja pokriva medicinski opravdane troškove nastale zbog medicinske njege, kućnih posjeta, konzultacije liječnika i troškova propisanih lijekova, hospitalizacije u bolnici ili na klinici, prijevoza u domovinu kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to namjeravao, prijevoza vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice ili prijevoza umrlog u domovinu.

Osim standardnog dobrovoljnog putnog zdravstvenog osiguranja, tijekom cijele godine CROATIA osiguranje nudi i dodatna osiguranja kao što su: osiguranje od posljedica nezgode na putovanju, osiguranje privatne odgovornosti od eventualne štete po zdravlje ili imovinu trećih osoba, osiguranje prtljage za vrijeme putovanja ili gubitak i kašnjenje prtljage pri transportu.