Otvoreni novi prostori Poliklinike CROATIA zdravstvenog osiguranja

Nakon što je 2006. godine započela s radom ekskluzivna Poliklinika CROATIA zdravstvenog osiguranja na Iblerovom trgu, s ciljem pružanja usluge osiguranicima CZO-a i građanima,  danas su svečano otvorene i nove prostorije Poliklinike u Ulici Grada Vukovara 20. U Poliklinici djeluje visokokvalitetni stručni medicinski tim te je opremljena najmodernijom medicinskom opremom.

Poliklinika pruža mogućnost cjelovite brige i zaštite zdravlja putem usluga preventivnih sistematskih pregleda, cjelovitu subspecijalističku kardiološku dijagnostiku, dijagnostiku i liječenje hipertenzije, kvalitetnu neurološku i oftalmološku obradu, cjelovitu zaštitu zdravlja žene, usluge vrhunskih UZV aparata -  dijagnostike različitih organa i krvnih žila, EMNG,EEG, ergometrija, denzitometar,mamografija, subspecijalističke urološke, dermatološke, fizijatrijske i psihijatrijske preglede.

„CROATIA zdravstveno osiguranje od svog osnivanja 2004. surađuje s velikim brojem ugovornih ustanova, no posebno smo ponosni upravo na vlastite poliklinike, u kojima građani svih dobnih skupina mogu koristiti naše programe, obavljati sistematske preglede prilagođene dobi, spolu, radnom okruženju i životnom stilu, a čija je najveća prednost upravo rano otkrivanje bolesti. Porast broja osiguranika - sa 18 000  na kraju 2004. godine  na 85 000 osiguranika pri kraju 2008. godine - koji su prepoznali našu kvalitetu zasigurno je poticaj za otvaranje vlastitih  poliklinika. ", istaknula je predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja, Vesna Dulibić.

„Kroz Polikliniku u trogodišnjem razdoblju prošlo je više od 30 000 pacijenata te je obavljeno više od 130 000 pregleda, od čega samo tijekom ove godine gotovo 60 000 pregleda nad 14 000 pacijenata.", naglasio je član Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja,  mr. sc. Josip Kereta.

Svečanom otvaranju novih prostora Poliklinike nazočili su mnogi uvaženi gosti, klijenti CROATIA zdravstvenog osiguranja.

„CROATIA osiguranje predvodnik je inovativnosti u ponudi programa dodatnog zdravstvenog osiguranja na hrvatskom osigurateljnom tržištu. Otvorenje ovih novih prostora Poliklinike u kojima će se provoditi i nove djelatnosti dokaz je kako svojim sadašnjim, a i budućim klijentima osiguravamo najbolje usluge slijedeći upravo želje i potrebe osiguranika.", naglasila je članica Uprave CROATIA osiguranja, Ljerka Šeparović.