Osiguranje otplate kredita CROATIA Osiguranja

CROATIA osiguranje od početka ove godinegrađanima nudi osiguranje od nemogućnosti otplate kredita u slučaju smrti,bolovanja i otkaza. Najširi model obuhvaća smrt kao posljedicu nesretnogslučaja ili bolesti, privremenu potpunu nesposobnost za rad (bolovanje) igubitak posla. 

Osiguranjese nudi u suradnji s najvećim hrvatskim bankama – Zagrebačkom i Privrednom - zakupnju motornih vozila i nenamjenske gotovinske kredite.  Osiguranje otplate kredita je dobrovoljno iugovara se za nenamjenske gotovinske i auto kredite do maksimalnog iznosa od26.000 eura i rok otplate kredita do sedam godina.

Zaprosječni kredit od 10.000 eura i rok otplate od sedam godina, korisnik se možeosigurati od nemogućnosti vraćanja kredita uz mjesečnu premiju od 9 eura ilioko 60 kuna mjesečno. U slučaju smrti kao posljedice nesretnog slučaja ilibolesti, CROATIA osiguranje pokriva puni iznos nedospjele glavnice. Kodprivremene potpune nesposobnosti za rad, pokriće se odnosi na do 12 mjesečnihanuiteta kredita za svaki pojedinačni slučaj bolovanja, a maksimalno dva puta(24 rate) za vrijeme trajanja otplate kredita. Kod nemogućnosti plaćanjakredita zbog otkaza, osiguranje pokriva šest mjesečnih rata kredita, amaksimalno tri puta (18 rata) u roku trajanja osiguranja.

Uz navedenu suradnju s bankama, CROATIA osiguranje ovu je usluguponudila i klijentima Porsche Mobilitia. Besplatno osiguranje za kupceautomobila vrijedi za cijelo vrijeme trajanja kredita do maksimalnog iznosa od25.000 eura i rok otplate do sedam godina. Osiguranje pokriva šest mjesečnihanuiteta/rata kredita, maksimalno dva puta za vrijeme trajanja kredita i to zaoba rizika – nezaposlenost i bolovanje.

Hrvatskai svjetska istraživanja pokazuju da oko 42 posto zaposlenih smatra da bi uslučaju nepredviđenih okolnosti financijski s vlastitom ušteđevinom izdržalojedva do tri mjeseca, a samo njih 17 posto misli da bi se nekako snašli na rokdo 6 mjeseci. CROATIA osiguranje novom je ponudom pružila odgovor na recesijskeprobleme građana i pokazala da je svojim osiguranicima uvijek spremna ponuditimaksimalnu zaštitu.