Osiguranje od krađe najbolja i najjeftinija zaštita od lopova

ZAGREB, 2. kolovoza 2012. - Prema podacima MUP-a na području Hrvatske je do 30. lipnja 2012. godine zabilježeno 2030 krađa i provala što je čak 558 krađa ili 37,9 posto više nego krajem lipnja 2011. godine. U vrijeme ljeta i godišnjih odmora, kada većina građana napušta svoje domove, broj krađa i provala se dodatno povećava. Stručnjaci Croatia osiguranja podsjećaju da je osiguranje od krađe najjeftinija i najučinkovitija zaštita imovine od lopova. 

Croatia osiguranje nudi osiguranje od provalne krađe odvojeno ili u sklopu police kućanstva u kojoj je krađa uključena između 14 drugih rizika.

Građani mogu osigurati stan od mogućih krađa i provala i samo za vrijeme godišnjeg odmora i to po želji na - jedan, dva ili tri mjeseca. Za vrijednost stvari od 140.000 kuna, mjesečna cijena police osiguranja od krađe iznosila bi 50 kuna, polica na 2 mjeseca 61,50 kuna, a na tri mjeseca 82 kune.

Istodobno, godišnja polica osiguranja stvari kućanstva u kojoj je krađa uključena između 14 drugih rizika iznosila bi 205,80 kuna godišnje. To znači da mjesečno izdvajate samo 17 kuna što je najpovoljnija zaštita.

Što ako se usprkos svemu krađa ipak dogodi? Stručnjaci Croatia osiguranja upozoravaju da u slučaju provalne krađe mora postojati policijski zapisnik. Šteta se nakon toga prijavljuje u filijali Croatia osiguranja u mjestu gdje je se nalazi predmet osiguranja. Prema Zakonu o obveznim odnosima, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu u roku od 14 dana do maksimalno 30 dana, računajući od dana kada je dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio.

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje od kraja lipnja 2012. godine, 28.516 građana Hrvatske imalo je police osiguranja od provalne krađe i razbojstva za koje su izdvojili 35,08 milijuna kuna. Policu osiguranja stvari kućanstva imalo je 176.483 građana koji su za njih izdvojili 39,25 milijuna kuna. Više od 51 posto osiguranih građana imalo je policu Croatia osiguranja od provalne krađe i razbojstva, a 36,2 posto policu osiguranja stvari kućanstva.

„Prema navedenim podacima HUO-a osiguranje kućanstva i pojedinačno osiguranje od provalne krađe ima samo 204.999 građana. Ako uzmemo da svako kućanstvo ima prosječno tri člana, porazna je činjenica da manje od 15 posto građana Hrvatske ima osiguranu imovinu. Istodobno, neke statistike britanskih osiguravatelja pokazuju da oko 78 posto Britanaca osigurava svoj dom od raznih rizika i opasnosti koje mu prijete. Sve to pokazuje da moramo još poraditi na edukaciji i podizanju svijesti o osiguranju vlastite imovine.“, - naglasio je Drago Klobučar, direktora Sektora za osiguranje imovine.