Novost na tržištu životnih osiguranja – RIZIKO PLUS Croatia osiguranja

ZAGREB, 19. rujna 2012. -  Za samo 8 eura godišnje, uz minimalnu osiguranu svotu od 3000 eura, RIZIKO PLUS Croatia osiguranja u jednoj polici nudi zaštitu od tri rizika – osiguranja za slučaj smrti, dopunsko osiguranje od nesretnog slučaja i od teško bolesnih stanja. 

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, u prvih 8 mjeseci 2012. godine, najbrži rast polica od čak 22,5 posto bilježe police životnog osiguranja za slučaj smrti.

Broj dopunskih osiguranja koje građani uključuju u svoje police životnih osiguranja povećan je za 53,1 posto. Sve to pokazuje da su građani sve svjesniji rizika smrti,opasnosti iznenadne nezgode i bolesti. Novi proizvod RIZIKO PLUS Croatia osiguranja u jednoj polici nudi zaštitu od sva tri rizika – osiguranje za slučaj smrti,dopunsko osiguranje od nesretnog slučaja i od teško bolesnih stanja. Dok se klasično riziko osiguranje  koristilo samo kao element osiguranja kredita banaka od rizika smrti korisnika kredita,RIZIKO PLUS osiguranje glasi na ugovaratelja koji sam odlučuje o korisniku osiguranja.

„Iako smo s novim proizvodom krenuli tek prije dva mjeseca, izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima, koji dokazuju da imamo  konkurentan proizvod, dostupan velikom broju građana. Tako je minimalna osigurana svota 3000 eura uz godišnju premiju od samo 8 eura. Korisnik osiguranja pri tom može biti banka,ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba koju izabere ugovaratelj osiguranja“ - naglasio je to Željko Jukić, direktor Sektora za životna osiguranja Croatia osiguranja.

Osigurati se mogu svi od 18 do 65 godine života s istekom osiguranja do 75 godine,a trajanje osiguranja produženo je na rok do 30 godina. Za razliku od klasične riziko police,riziko plus nudi osiguranicima i fleksibilnije uvjete i promjene po policama - od iznosa osigurane svote,visine i načina plaćanja premije,trajanja osiguranja,ugovaratelja,kao i korisnika za slučaj smrti.

Primjerice,muškarac pristupne dobi od 30 godina i s trajanjem osiguranja na 15 godina,dobiva uz obročnu mjesečnu otplatu premije od 5,55 eura,puno Riziko plus osiguranje. U njega je uključena osigurana svota od 13.778,51 eura za slučaj smrti uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja.

Dopunsko osiguranje od teško bolesnih stanja uključuje ishemičnu bolest srca,srčani infarkt,moždani udar,multiplu sklerozu,Parkinsovu i Aizheimerovu bolest,AIDS,kronično zatajenje bubrežnih funkcija,zatajenje jetre,ankilozantni spondilitis,reumatski artritis i zloćudne bolesti.

U prvih osam mjeseci 2012. godine Croatia osiguranje je povećala  broj novih polica klasičnog životnog osiguranja za 7 posto uz rast premije od 2,8 posto. U životnim osiguranjima najveći rast premije ostvaren je u rentnim osiguranjima od čak 36,6 %,u štednom osiguranju djece od 12,12 % dok dodatno osiguranje od teško bolesnih stanja bilježi rast od 2,41 %.