Novi proizvod životnog osiguranja u Croatia osiguranju d.d.

ZAGREB, 12. srpnja 2012. -  Umjesto dosadašnjeg klasičnog riziko osiguranja kredita u kojem je korisnik osiguranja bila banka, Croatia osiguranje d.d. građanima i pravnim osobama nudi mogućnost punog RIZIKO PLUS osiguranja. Ovo osiguranje uključuje ne samo osiguranje za slučaj smrti već i dopunska osiguranja od nesretnog slučaja i teško bolesnih stanja. Minimalna osigurana svota je 3000 eura uz godišnju premiju od samo 8 eura. Korisnik osiguranja može biti fizička ili pravna osoba koju izabere ugovaratelj osiguranja, a moći će se osigurati svi od 18 do 65 godine života uz istek osiguranja u 75. godini. 

„Novi je proizvod odgovor na želje osiguranika ali i na postojeće stanje i uvjete na financijskom tržištu. Vjerujemo da imamo konkurentan proizvod koji je pristupačan velikom dijelu populacije“, naglasio je Željko Jukić, direktor Sektora za životna osiguranja Croatia osiguranja.

Za razliku od dosadašnjeg riziko osiguranja,Riziko plus će biti fleksibilan uz mogućnost promjene osigurane svote,premije,trajanja osiguranja i načina plaćanja. Predviđeno trajanje osiguranja je od jedne do 30 godina. Maksimalna osigurana svota bez liječničkog izvješća je 30.000 eura,a uz veliko liječničko izvješće 50.000 eura.

Primjerice,muškarac pristupne dobi od 30 godina i s trajanjem osiguranja na 15 godina,dobiva uz obročnu mjesečnu otplatu premije od 5,55 eura,puno Riziko plus osiguranje. U njega je uključena osigurana svota od 13.778,51 eura za slučaj smrti uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja.

Dopunsko osiguranje od teško bolesnih stanja uključuje ishemičnu bolest srca,srčani infarkt,moždani udar,multiplu sklerozu,Parkinsovu i Aizheimerovu bolest,AIDS,kronično zatajenje bubrežnih funkcija,zatajenje jetre,ankilozantni spondilitis,reumatski artritis i zloćudne bolesti.

Croatia osiguranje d.d. najstarije je društvo u regiji i jedno od najstarijih u Europi koje je 4. lipnja 2012. godine proslavilo 128 godina uspješnog rada i 107 godina prodaje životnih osiguranja. Croatia osiguranje očekuje rast životnih osiguranja u ovoj godini. Pokazuju to i ovogodišnji rezultati. Krajem svibnja 2012. godine Croatia osiguranje bilježi rast novih polica osiguranja života od 15,1 % i klasičnog osiguranja života za čak 18 %.

„Rezultat je to, prije svega, fleksibilnog programa koji je maksimalno prilagođen našim korisnicima, a kojim smo zaustavili trend pada broja novougovorenih polica, odustajanje od plaćanja premija i povećanog raskida i otkupa osiguranja. Kvaliteta je naš standard koji nije slučajan“, naglasio je Željko Jukić.