Nova Start Invest polica Croatia osiguranja

ZAGREB, 14. travnja 2011. - CROATIA osiguranje je građanima ponudilanovu Start Invest policu osiguranje života koja je vezana uz ulaganje u investicijskefondove. Start Invest umjesto plaćanja uloga odjednom omogućuje mjesečnu uplatu,a ulagač možete postati već sa minimalnim ulogom od 20 eura. U suradnji sa PBZ Investom,građanima se nudi ulaganje u četiri investicijska fonda – PBZ Bond, Global,Equity i I-Stock fond.

-CROATIA osiguranje kao lider u životnim osiguranjima mora konstantno raditi narazvoju i unapređenju svojih proizvoda. Klasični proizvodi osiguranja životačine 86 posto tržišta osiguranja života u RH dok investicijska osiguranjaživota imaju udjel od samo 6 posto. No u budućnosti, poučeni europskim isvjetskim trendovima u osiguranju života, predviđamo značajan rast upravo ovihosiguranja - istaknuo je mr ŽeljkoJukić, direktor Sektora za životna osiguranja.

Ulagač u Start Investpolicu investicijskog osiguranja života CROATIA osiguranja bira sam fond u kojiželi ulagati, a kojeg može mijenjati svake godine i to besplatno bez naknade. Minimalniulog je 20 eura mjesečno, a polica se može zaključiti na rok od 5 do 25 godina.Mjesečni ulog može se mijenjati i povećavati na godišnjoj razini. Uzprihvaćanje rizika ulaganja ovom policom moguće je ostvariti veću dobit negokod klasičnog osiguranja života.

Korisnik u svakom trenutku ima uvid u svoj račun, a CROATIAosiguranje ga jednom godišnje i obavještava o stanju tako da je cijeli sustavnapravljen maksimalno transparentno. Start Invest policu moguće je kombiniratisa osiguranjem od nezgode.

Prema podacima PBZ Investa na dan 13. travnja 2011. godine, PBZBond fond imao je godišnji prinos od 3,77 posto. Imovina se ulaže prvenstveno udržavne dužničke vrijednosne papire i municipalne i gospodarske dužničkevrijednosne papire. PBZ Global ostvario je u zadnjih godinu dana prosječanprinos od 4,10 posto, a ulaže na tržištu zemalja u razvoju i srednje i istočneEurope. Equity fond imao je prinos od 0,66 posto a ulaže prvenstveno u dionicena tržištu EU, Hrvatske i zemalja CEFTA-e. Najveći prinos ostvario je I-Stockfond od 8,59 posto a ulaže isključivo u dionice na tržištima zemalja u razvojumeđu kojima su i Kina, Brazil i Rusija.

CROATIA osiguranje je trećimjesec za redom lider na tržištu životnih osiguranja prema najnovijim podacimaHrvatskog ureda za osiguranje. Krajem ožujka 2011. godine ostvarili smo 84,89milijuna kuna premije i najveći tržišni rast u Hrvatskoj od 4,9 posto.Istodobno je ukupno tržište životnih osiguranja ostvarilo pad premija od 0,5posto. Tržišni udio CROATIA osiguranja povećan je krajem ožujka na 15,12 posto.