JAVNO NADMETANJE za ostvarivanje financijske potpore u 2011.godini

CROATIA osiguranje d.d.objavljuje JAVNO NADMETANJE za ostvarivanje financijskepotpore u 2011. godini PRIJATELJ

Skinite info letak s uvjetima natječaja i obrazac za prijavu u PDF ili DOC formatu.

CROATIAosiguranje d.d. objavljuje javno nadmetanje za ostvarivanje financijske potporeiz područja humanitarnog djelovanja, kulture i obrazovanja. Kao tvrtka kojaprepoznaje potrebe društva i ulaže u bolju budućnost zajednice u kojoj djeluje,ovim projektom želimo predstaviti društveno odgovorno poslovanje aktivnimsudjelovanjem u kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za sve građane.

Potporase dodjeljuje u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn za tri programska područja:

PRIJATELJ KOJI BRINE

Krozfinancijsku potporu za promicanje, razvoj i poticanje humanitarnih projekata želimopodići razinu kvalitete života onima kojima je pomoć najpotrebnija te udrugamai  institucijama koje pružaju pomoćsocijalno ugroženim osobama i srodnim projektima.

Najvišapojedinačna potpora iznosi do 50.000 kn, a ukupno do 350.000 kn.

PRIJATELJ KOJI RAZUMIJE

Potporomza promicanje i razvoj projekata u kulturi i umjetnosti nastojimo podićisvijest o mogućnostima razvoja kulturno-umjetničke scene u zemlji i ukazati navažnost poticanja i očuvanja umjetničkog stvaralaštva kao nezaobilaznogobilježja nacionalnog identiteta.

Najvišapojedinačna potpora iznosi do 50.000 kn, a ukupno do 350.000 kn.

PRIJATELJ KOJI POTIČE

Promidžbomi poticanjem projekata u obrazovanju i znanosti želimo ukazati na nužnostrazvoja ovog segmenta djelovanja kao bitnog preduvjeta za ostvarenje konkurentnosti,ekonomskog rasta i napretka.

Najvišapojedinačna potpora iznosi do 50.000 kn, a ukupno do 350.000 kn.

Priodabiru projekata vodit ćemo računa o njihovoj originalnosti, kvaliteti, kao io doprinosu u ostvarenju ciljeva za promicanje općeprihvaćenih društvenihvrijednosti, potreba  zajednice ipostizanja održivog razvoja u svim navedenim kategorijama.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti do  15.05.2011., na adresu: „CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22,  Zagreb,Služba za marketing, s naznakom „za dodjelu financijske potpore“/ obavezno navesti izabrano programsko područje od tri navedena u natječaju/ obavezno priložiti dokumente sukladnoPravilniku za javno nadmetanje za ostvarivanje financijske potpore. Nepotpune prijave ili one koje nisudostavljene u roku neće se razmatrati.

 Uvjete natječaja potražite u info letku i skinite obrazac za prijavu u PDF ili DOC formatu.