Hrvoje Vojković dobitnik nagrade CROMA za menadžera godine

Zagreb, 20. studeni 2009. – PredsjednikUprave CROATIA osiguranja Hrvoje Vojković dobitnik je nagrade CROMA zamenadžera godine u kategoriji javnih poduzeća. Ova nagrada dodijeljena mu jekao priznanje za osobni doprinos unapređenju konkurentne sposobnosti istrateškog pozicioniranja CROATIA osiguranja kao vodeće kompanije na domaćem iregionalnom tržištu osiguravateljskih proizvoda i usluga.

„Izuzetno mi je drago da ovopriznanje, koje smatram priznanjem cijelom timu ljudi koje predvodim, dolazi ugodini recesije, u godini krize, kada nije lagano ostati na vrhu. CROATIAosiguranje primjer je tvrtke koja ruši stereotipe o neuspješnim tvrtkama udržavnom vlasništvu. Mi se borimo s velikom konkurencijom na nemilosrednomtržištu ali unatoč tome i dalje uspjevamo ostvariti odlične rezultate i držatilidersku poziciju.“, naglasio je Hrvoje Vojković.

Hrvoje Vojković na čelu je najveće inajstarije hrvatske osiguravateljne tvrtke od srpnja 2004. godine. Ove jegodine imenovan za predsjednika uprave u drugom petogodišnjem mandatu što je zasvakog menadžera posebno priznanje za njegov rad. Od njegova dolaska na čeloCROATIA osiguranja zaustavljen je trend pada tržišnog udjela tvrtke. Upravakoju predvodi zaslužna je za širenje CROATIA osiguranja u regiju kroz društva uBosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu. CROATIA osiguranje imadvanaest društava kćeri koja su do kraja rujna ove godine ostvarila bruto dobitu iznosu od 95 milijuna kuna, gotovo 40 posto više nego u istom razdobljuprošle godine. 2009. godinu u CROATIA osiguranju obilježilo je preuzimanjeliderske pozicije u životnim osiguranjima te širenje prodajne mreže u suradnjis FINA-om i Hrvatskom poštom.

Priznanje u kategoriji javnihpoduzeća je tim vrjednije u kriznoj godini kada se CROATIA osiguranje čestopercipira kao i ostale državne tvrtke gubitaše. Rezultati CROATIA osiguranja najboljisu dokaz kako država koja povjeri upravljanje tvrtke uspješnom menadžmentu možebiti dobar gospodar.

Susret CROMA tradicionalna jegodišnja manifestacija Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA kojaokuplja članove i partnere udruge, kao i širu poslovnu javnost. Izbor Menadžeragodine HUM – CROMA održava od 1992. godine, a od tada pa do 2009. godine ovu jestrukovnu nagradu primilo ukupno 140 menadžera i poduzetnika. Ove godineizabrano je 11 laureata u 9 kategorija.