Dobri poslovni rezultati CO u prvom kvartalu 2008.

Projekt optimizacije poslovanja i dobri poslovni rezultati oblježili su prvi kvartal ove godine u CROATIA osiguranju d.d., a i dalje smo vodeća hrvatska osigurateljna kompanija

(14.5.2008) U prvom kvartalu 2008. godine ostvarili smo ukupnu zaračunatu premiju u iznosu 1.009,7 milijuna kuna, što predstavlja rast od 9,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U neživotnim osiguranjima premija iznosi 926,4 milijuna kuna dok je u životnim osiguranjima premija 83,3 mil. kuna. U ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje CROATIA osiguranje sudjeluje sa 39,8%, što predstavlja porast od 0,8 %.

„Bruto dobit CROATIA osiguranja u prva tri mjeseca tekuće godine iznosi 31,8 mil kuna i za 5,5% je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Neto dobit iznosi 26,2 mil kuna što predstavlja porast od 8,7%. U prvom kvartalu tekuće godine likvidirali smo šteta u iznosu od 432,8 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje 2007. godine smanjenje za 0,2%. Ujedno smo efikasnost u rješavanju šteta povećali se za 3,2%.", istaknuo je predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. Hrvoje Vojković.

Početak 2008. godine u CROATIA osiguranju obilježio je početak primjene nove organizacije poslovanja čiji je cilj povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja te motiviranosti i zadovoljstva zaposlenika. „Reorganizacijom poslovanja CO osigurava konkurentnost na sve zahtjevnijem domaćem i regionalnom osiguravateljnom tržištu. Postavljanjem nove organizacije stvaraju se uvjeti za jačanje organizacijske kulture zaposlenika čime CROATIA osiguranje postaje i poslodavac poželjan za najperspektivnije kadrove u industriji osiguranja", izjavila je članica Uprave CO-a, Ljerka Šeparović.

Novim projektom obuhvaćeno je 2 112 zaposlenika CO-a u 22 Filijale. Projekt je rađen u suradnji s zaposlenicima, dobio je podršku Sindikata te će nakon probne primjene biti unaprijeđen u skladu s primjedbama i prijedlozima zaposlenika.