CROATIA zdravstveno osiguranje predstavilo novu uslugu – online ugovaranje osiguranja

Zagreb, 2. lipnja 2009. – Krajem mjeseca svibnja CROATIA zdravstveno osiguranje na svojim je webstranicama predstavilo novo informatičko rješenje – prodaju dobrovoljnogzdravstvenog osiguranja putem Interneta.

Web prodaja uvedena jeprvenstveno iz potrebe da se usavrši još jedan suvremeni prodajni kanal kako bise na što bolji način prezentirala široka paleta dobrovoljnog zdravstvenogosiguranja CROATIA zdravstvenog osiguranja, kako dodatnog tako i dopunskog. Ovajmoderniziran pristup uvelike će olakšati klijentima izbor najboljeg programaprilagođenog njihovim potrebama.

„Novom uslugom prodaje putem Interneta, koji je postao važanprodajni kanal, CROATIA zdravstveno osiguranje potvrđuje svoju usmjerenostkontinuiranom unapređivanju samog komunikacijskog pristupu spram širokogspektra korisnika. Ovo je još jedan korak naprijed s ciljem približavanjapotrebama tržišta, postizanja uštede vremena te povećanja efikasnostiposlovanja“, istaknula je Vesna Dulibić,predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja.

Težeći uvijek vrhunskoj ponudiusluga, ovaj vid prodajnog kanala bio je logičan slijed konstantnogusavršavanja i praćenja potreba suvremenog tržišta. CROATIA zdravstvenoosiguranje putem web prodaje pruža mogućnost upoznavanja širokog spektra programa dobrovoljnog zdravstvenogosiguranja, prepoznavanja uvjeta i sadržaja koji na najbolji način odgovarajuzaštiti interesa korisnika te ujedno i pružanja jednostavnog sustava izračunapremija prilikom odabira pojedinih proizvoda u kojima su sadržani cjelovitost ikvaliteta osigurateljne ponude.