CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. - Pet godina uspješnog poslovanja

Šest osnovnih programa dodatnog zdravstvenog osiguranja, sedam dodataka osnovnim programima, četiri programa dopunskog zdravstvenog osiguranja, 81 tisuću osiguranika, dvije ekskluzivne poliklinike u vlastitom vlasništvu i više od 400 suradnih zdravstvenih ustanova i specijalističkih ordinacija obilježili su prvih 5 godina uspješnog poslovanja CZO-a

Dodatnim zdravstvenim osiguranjem CROATIA zdravstvenog osiguranja u 2004. godini bilo je obuhvaćeno 17 500 osiguranika, a taj je broj iz godine u godinu, usporedo s razvojem interesa građana o daljnjem ulaganju u svoje zdravlje, rastao pa je tako 2006. godine broj osiguranika iznosio 51 tisuću. CROATIA zdravstveno osiguranje je danas premašila brojku od 81 tisuću osiguranika.

Od osnutka Društva ponuda CROATIA zdravstvenog osiguranja bazirala se na programima dodatnog zdravstvenog osiguranja, koji osiguranicima omogućuju visoki standard medicinskih usluga kroz preventivne sistematske preglede, specijalističke preglede kroz dijagnostičku obradu te laboratorijske pretrage u najmodernijim zdravstvenim ustanovama, a sve pod stručnim vođenjem osiguranika kroz zdravstveni sustav putem liječnika CROATIA zdravstvenog osiguranja.

Nakon stjecanja zakonskih uvjeta za provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja od 2006. godine započeo je razvoj i ponuda dopunskog zdravstvenog CROATIA zdravstvenog osiguranja. Danas broj korisnika dopunskog osiguranja u CROATIA zdravstvenom osiguranju obuhvaća 29 tisuća osiguranika.

Tijekom proteklih pet godina rada CROATIA zdravstveno osiguranje ugovorila je suradnju s preko 400 visokokvalitetnih zdravstvenih ustanova i specijalističkih ordinacija u kojima osiguranici CROATIA zdravstvenog osiguranja mogu koristiti vrhunske usluge ugovorene zdravstvene zaštite. CROATIA zdravstveno osiguranje osnovala je dvije poliklinike i to: Poliklinika CROATIA zdravstvenog osiguranja Ars Medica u Puli i Poliklinika u CROATIA zdravstveno osiguranje u Zagrebu koja pruža svoje usluge na dvije lokacije - u Importanne galeriji na Iblerovom trgu 10 te  u Ulici grada Vukovara 20.

U 2009. godini nastavljamo s razvojem ponude osiguranja te širenjem broja naših suradnih zdravstvenih ustanova vrhunske kvalitete kako bismo osiguranicima omogućili što veću dostupnost u ostvarivanju zdravstvene zaštite iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a daljnjim razvojem naših programa dodatnih zdravstvenih osiguranja omogućiti odabir najprimjerenijeg programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja", naglasila je predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja Vesna Dulibić.

CROATIA zdravstveno osiguranje posebno je angažirano i na području društveno odgovornog poslovanja pa tako od 2007. godine organizira besplatna stručna predavanja za građane na teme najčešćih bolesti, uz angažiranje eminentnih stručnjaka iz svih područja medicine, kako bi upoznali građane i time ih potaknuli na preventivnu brigu o svom zdravlju.

„Naša je želja što većem broju građana pružiti kvalitetnu zdravstvenu skrb, ali i savjetovati građane kako da vode što zdraviji i što kvalitetniji život.", naglasila je predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja Vesna Dulibić.