CROATIA zdravstveno osiguranje darovalo svog najstarijeg osiguranika Tomu Ferića policom dodatnog zdravstvenog osiguranja SENIOR

Zagreb, 10. prosinac 2008. - CROATIA zdravstveno osiguranje nagradilo je svojeg najstarijeg osiguranika dodatnog zdravstvenog osiguranja, Tomu Ferića, rođenog 1913. godine. Gospodin Ferić nagrađen je s policom dodatnog zdravstvenog osiguranja SENIOR. Polica SENIOR omogućiti će gospodinu Feriću specijalističke preglede, laboratorijske pretrage i dijagnostičku obradu, a u slučaju potrebe moći će koristiti kućnu njegu i rehabilitaciju.

 „CROATIA zdravstveno osiguranje već godinama njeguje tradiciju nagrađivanja svojih vjernih osiguranika. Naše programe dodatnog zdravstvenog osiguranja koncipiramo na način da pokrivamo sve dobne skupine i prilagodimo ih našim osiguranicima. Tako imamo dva programa namijenjenih starijim osobama, program SENIOR i program SENIOR PLUS. Uvjerena sam kako će gospodin Ferić, koji je osiguranik CROATIA zdravstvenog osiguranja od 2005. godine, na najbolji mogući način iskoristiti dar CROATIA zdravstvenog osiguranja.", istaknula je predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja Vesna Dulibić.

Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja SENIOR namijenjena je starijima od 65 godina, a uključuje tri specijalistička pregleda godišnje kod odabranog specijalista, rutinske laboratorijske pretrage jednom godišnje te dijagnostičku obradu prema prijedlogu specijaliste, kućnu njegu i rehabilitaciju do 500 kuna godišnje.

Police dodatnog zdravstvenog osiguranja za starije osobe od 65 godina podižu kvalitetu zdravstvene zaštite starijih osoba, a time i kvalitetu njihovog ukupnog življenja. Preventivni pregledi te pomoć pri liječenju bolesti, koje su sastavni dio ovog životnog perioda, pomoći će pri postizanju zdravog života te učiniti starenje njegovim ljepšim dijelom.