Croatia osiguranje započelo najavljeni proces reorganizacije i strukturalnih promjena poslovanja

Zagreb, 23. rujna 2014. – Proces reorganizacije, transformiranja društva i jačanja poslovanja pokrenut je u cilju daljnjeg jačanja tržišne pozicije Croatia osiguranja, unapređenja poslovanja, iskorištavanja postojećih potencijala Društva te dugoročnog očuvanja radnih mjesta.

Provest će se temeljite promjene svih segmenata poslovanja. Najveći noviteti očekuju se u razvoju prodajnih kanala i strateških partnerstva na domaćem i regionalnom tržištu, digitalizaciji i pojednostavljenju operativnih funkcija, inovativnom unapređenju portfelja proizvoda te brzini reakcija na aktualne tržišne trendove.

U okviru procesa reorganizacije poslovanja doći će i optimizacije operativnih funkcija što će rezultirati smanjenjem troškova i povećanjem kontrole poslovanja. Istom cilju pridonijet će racionaliziranje i promjena omjera strukture zaposlenih koju trenutno čini 30% zaposlenih u prodaji osiguranja i 70% zaposlenih na potpornim pozicijama. Na kraju transformacijskog procesa, 70% zaposlenih biti će u prodaji, kao što je praksa i u ostalim modernim europskim osigurateljnim tvrtkama.

Uprava Društva Croatia osiguranja d.d. 22. rujna donijela je Odluku o pokretanju postupka kolektivnog zbrinjavanja viška djelatnika. Navedenim postupkom obuhvaćeno je 500 djelatnika, od kojih će jedan dio djelatnika preći na nova radna mjesta u prodaji, dok će za ostale djelatnike obuhvaćene programom biti osigurana sredstva za otpremnine u skladu s odredbama  kolektivnog ugovora. Otpremnine koje je Croatia osiguranje osigurala za one djelatnike koji će napustiti kompaniju višestruko premašuju iznose otpremnina na hrvatskom tržištu rada.

Osim pogodnosti iz kolektivnog ugovora djelatnicima se kroz program kolektivnog zbrinjavanja nude dodatne pogodnosti edukacija pri traženju novog posla, ustupanja polica životnog osiguranja, kao i mogućnost pretvaranja otpremnine u rentno životno osiguranje.

Navedenim procesom reorganizacije Croatia osiguranje osloboditi će svoje velike potencijale te osigurati održivost kompanije i njenu konkurentnost na izazovnom europskom tržištu.