CROATIA osiguranje za sigurnu budućnost najmlađih

Zastupnici CROATIA osiguranja će u trajanju od mjesec dana besplatnosavjetovati građane o mogućnostima štednje i osiguranja djece

U trajanju od 28. veljačedo 28. ožujka 2011. godine CROATIA osiguranje će omogućiti svim zainteresiranimgrađanima savjetovanje o štednom osiguranju djeteta. Pozivom na besplatnitelefon 0800 80 15 ili prijavom na portalu www.crosig.hrgrađani mogu dogovoriti termin  za dolazak našeg zastupnika. Svako dijete bitiće nagrađeno slikovnicom za crtež maskote štednog osiguranja djeteta COCA, a odsvih prikupljenih crteža 5 najoriginalnijih nagradit će se dvodnevnim putovanjemi ulaznicama za Gardaland za dvije osobe. Svi crteži biti će objavljeni i naFacebook profilu CROATIA osiguranja d.d.

„Potrebaje i želja svakog čovjeka da skrbi i stvara za sebe i svoju obitelj. Zbog togasmo kao vodeća osiguravateljna kuća, ali i vodeći osiguravatelj na područjuživotnih osiguranja, posebnu pažnju posvetili kreiranju proizvoda za osiguranjedjece. Ovim projektom prvenstveno želimo educirati roditelje da je životnoosiguranje ne samo najbolji oblik zaštite djeteta, već i kvalitetan oblikštednje.“ - naglasio je Željko Jukić, direktor Sektora za životna osiguranjau CROATIA osiguranju.

Štednoosiguranje djece pod nazivom JUNIOR predstavlja osiguranje života za djecu udobi od 3 mjeseca do 13. godine, uz trajanje do navršene 20. godine životadjeteta. Također, postoji mogućnost dodatnog ugovaranja dopunskog osiguranjadjeteta od posljedica nesretnog slučaja. Proizvod je prilagođen individualnimfinancijskim mogućnostima,  minimalnamjesečna uplata iznosi 118 kuna, a po isteku osiguranja djetetu osiguravatemeljni kapital i materijalnu sigurnost.

Brigaza sigurnost i budućnost djece svakodnevna je preokupacija svih roditelja,djedova, baka, kumova i obiteljskih prijatelja. Neizvjesnost je osnovnisastojak mladosti i odrastanja i zato su odrasli tu da djeci pruže sigurnost itemelj za budućnost koju će kada odrastu sami za sebe izgraditi.

CROATIA osiguranje više od 127 godina pruža sigurnost i izvjesnostnajvećem broju osiguranika u zemlji, obratite namse s povjerenjem u vezi osiguranja Vaše obitelji!