Croatia osiguranje povećala je u 2011. godini bruto dobit za 84,4 posto

ZAGREB – Croatia osiguranje povećala je u 2011. godini bruto dobit za čak 84,4 posto, što je najveći rast u zadnje 4 godine. Dobit Društva iznosi 104,7 milijuna kuna, što je 47,9 milijuna kuna više od ostvarene dobiti u 2010. godini.

Ukupni prihodi u 2011. godini iznose 2,83 milijarde kuna, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rezanjem neproduktivnih troškova, rashodi su svedeni na 2,72 milijarde kuna i manji su za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Društvo tijekom cijele godine posluje s visokim koeficijentom likvidnosti koji na dan 31.12.2011. godine iznosi 19,7%.

U 2011. godini za likvidirane štete Croatia osiguranje isplatila je 1,74 milijarde kuna, što predstavlja povećanje od 1,2 % u odnosu na 2010.

Zaračunata premija u iznosu od 2,79 milijarde kuna, manja je za 3,7% u  odnosu na 2010.  Pad je iznosio 4,1% u neživotnim osiguranjima i 1% u životnim osiguranjima. Smanjenje premije rezultat je recesijskog okruženja i ukupnog pada tržišta, posebno u vrstama osiguranja u kojima Croatia osiguranje drži preko 60% udjela.

Croatia osiguranje u 2011. godini ostvarila je rezultat iz ulaganja 226,6 milijuna kuna, što je 67,1% više nego u 2010. Ukupna imovina Društva dosegnula je krajem 2011. godine 7,8 milijardi kuna što je 0,8% ili 60,4 milijuna kuna više nego u 2010. godini.

„U otežanim uvjetima poslovanja Croatia osiguranje uspjela je zadržati stabilno i profitabilno poslovanje. Imali smo niže prihode, ali smo još više smanjili i rashode, dok smo istodobno povećali kapital i rezerve. Zahvaljujući tome smo, usprkos recesiji, povećali bruto dobit Društva za čak 84,4 posto što je 50,5% više od planirane dobiti.  Rezultat je to prije svega racionalizacija koje smo proveli u poslovanju tvrtke i pojačanih prodajnih aktivnosti.“ – naglasio je Zdravko Zrinušić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Konsolidirana bruto dobit Grupe Croatia osiguranja iznosi 160,2 milijuna kuna i veća je za 34,6% u odnosu na prethodnu godinu. Sva ovisna društva pozitivno su poslovala, osim Croatia leasinga koji je već dulje vrijeme u gašenju i sukladno Izlaznoj strategiji ostvario je planirani gubitak u iznosu od 6,5 milijuna kuna.

U 2011. godini Croatia osiguranje ponudila je tržištu čitav niz novih proizvoda: osiguranje naknade od nesposobnosti za rad (Disability Income Insurance), osiguranje namijenjeno djelatnicima tzv. slobodnih zanimanja (liječnicima, arhitektima, odvjetnicima) i obrtnicima za osiguranje prestanka poslovanja uslijed nesretnog slučaja ili bolesti, Obrtnički paket osiguranja i Start Invest osiguranje života.

Među prvima u Hrvatskoj od lipnja 2011. u Croatia osiguranju oformljen je i Ured za usklađenost s posebnim naglaskom na Direktivu Europske unije Solventnost II.

U 2011. godini nastavljen je i program društvene odgovornosti Croatia osiguranja u sklopu programa „Prijatelj koji brine“. Preko 60 donacija u različitim dijelovima Hrvatske dodijeljeno je projektima humanitarnog, kulturnog i obrazovnog karaktera, a ukupno je donirano 1.050. 000,00 kn.