Croatia osiguranje povećala bruto dobit za 49,7 posto

ZAGREB, 30. listopada 2012. – Croatia osiguranje povećala je u prvih devet mjeseci 2012. godine bruto dobit za čak 49,7 posto na 101,4 milijuna kuna. Tržišni udio Društva iznosio je na kraju trećeg kvartala 32,9 % zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem. 

U devet mjeseci 2012. godine Croatia osiguranje ostvarila je ukupnu zaračunatu premiju od 2,19 milijarde kuna. Pad premija iznosio je 4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a uzrokovan je prije svega lošom gospodarskom situacijom i nestankom određenih velikih poslovnih subjekata. Pritom je u životnim osiguranjima premija pala za 1,2 posto, a u neživotnim osiguranjima za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.   

Ukupni prihodi bilježe neznatni pad od 0,9 posto na 2,04 milijarde kuna. Istodobno je, kao dio zacrtane poslovne strategije racionalizacije i štednje, nastavljeno još brže smanjenje rashoda koji su iznosili 1,94 milijarde kuna i manji su za 2,6 posto ili 51,6 milijuna kuna.

Croatia osiguranja povećala je do kraja rujna 2012. godine kapital i rezerve za 7,3 posto ili 117,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje kapitala na 1,72 milijarde kuna rezultat je, između ostalog, ostvarene veće dobiti.

„U otežanim uvjetima poslovanja, uz nastavak recesije i gospodarske krize, Croatia osiguranje uspjela je tijekom ove godine zadržati stabilno i profitabilno poslovanje. Croatia osiguranje je profitabilna tvrtka s iznimno velikom dobiti, a ona je rezultat kako prodajne strategije, tako i proaktivne politike ulaganja. Svi pokazatelji profitabilnosti bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.“ – naglasio je Krešimir Starčević, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Društvo je i tijekom ove godine poslovalo s visokim koeficijentom likvidnosti koji je krajem rujna iznosio 15,9 posto.

Konsolidirana neto dobit Grupe Croatia osiguranje, koje se sastoji od 24 ovisna društva kćeri, iznosi 109,5 milijuna kuna i veća je za 32,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

„Teško je očekivati skore promjene u gospodarskim trendovima, međutim, nizom poduzetih mjera i aktivnosti kako u smjeru gospodarskih subjekata tako i prema sektoru građanstva, dodatno ćemo povećati profitabilnost tvrtke i zadržati tržišni udio“. – istaknuo je Ivan Fabijančić, član Uprave Croatia osiguranja.