CROATIA osiguranje nastavlja širenje u Makedoniji

Zagreb,12. listopada 2009. – S ciljem širenja prodajne mreže u Makedoniji, CROATIAosiguranje je u Ohridu otvorilo novu poslovnicu za neživotna osiguranja. To jeprva takva poslovnica tvrtke kćeri CROATIA osiguranje, društvo za osiguranje uneživotu koje je započelo s radom u lipnju ove godine i u koje je uloženo 3,25milijuna eura. Do kraja godine planiraju se otvoriti poslovnice i u Strugi,Bitoli i Gostivaru.

CROATIAosiguranje se u prvoj fazi na makedonskom tržištu neživotnih osiguranjausmjerilo na osiguranja motornih vozila. No, u iduće tri godine planira se ulagatii u poljoprivredna osiguranja, ali i u dodatno zdravstveno osiguranje koje imaveliki potencijal na tom tržištu.

„Cilj nam je osvojiti 10 posto udjela namakedonskom tržištu. Naši planovi za novo društvo u Makedoniji vrlo suambiciozni, iako smo svjesni da postoji jaka međunarodna konkurencija.“,naglasio je Hrvoje Vojković,predsjednik Uprave CROATIA osiguranja otvarajući poslovnicu na Ohridu.

Namakedonskom je pak tržištu životnih osiguranja CROATIA osiguranje prisutno odsredine 2005. godine. Ovo društvo kćer bilježi iznimne poslovne rezultate pa jetako do kraja lipnja ove godine povećalo ukupne prihode za 56 posto, na 7,86milijuna kuna te bruto premiju za 38 posto, na 5,68 milijuna kuna. To ga činidruštvom s najvećim ostvarenim rastom u odnosu na polugodišnje rezultate 2008.godine među ostalim tvrtkama kćerima.

PredsjednikUprave CROATIA osiguranja naglašava da se ulaganja u regiju moraju nastaviti inemaju alternative želi li kompanija ojačati svoju konkurentsku poziciju uregiji prije ulaska Hrvatske u EU. Dvanaest društava kćeri CROATIA osiguranjaostvarilo je do kraja lipnja ove godine bruto dobit u iznosu od 74,77 milijunakuna, što je 9 posto više od dobiti ostvarene u istom razdoblju prošle godinekoja je iznosila 68,63 milijuna kuna. Sva društva kćeri poslovala su sa dobiti,a najbolje rezultate u regiji bilježe Milenijum osiguranje, Beograd i Sigurimi,Priština koji su ostvarili rast dobiti od čak 33 posto.

Poslovnicana Ohridu otvorena je u sklopu Međunarodnog regionalnog društva osiguravatelja,a u čijem su radu sudjelovali i Vlado Ošust, regionalni direktor CROATIAosiguranja za Slavoniju te Dragan Lazareski, predsjednik Uprave makedonskog CROATIAosiguranja, društva za osiguranje u neživotu.