CROATIA osiguranje na Lunjskoj maslinadi 2009.

Saša Smrek, šef Odjela za osiguranje usjeva CROATIA osiguranja, održao je izuzetno posjećeno predavanje te predstavio osiguranje usjeva i nasada na ovogodišnjoj Lunjskoj maslinadi koja je održana u subotu, 9. svibnja.

Peta po redu Lunjska maslinada i ove je godine, u organizaciji Lunjskih maslinara i HZPSS Zadarske županije, održana u Lunu na otoku Pagu. Ta je manifestacija jedan od najvažnijih događaja na otoku te svake godine pobuđuje zanimanje sve većeg broja maslinara. Ovogodišnja Maslinada privukla je najveći broj posjetitelja do sada koji su okupljeni u kongresnoj dvorani hotela "Luna" u Jakišnici prisustvovali stručnim predavanjima vezanim uz maslinarstvo. Predavanja su, uz Sašu Smreka, održali dipl. ing. agronomije Gordana Dragun na temu ekološke proizvodnje maslinovog ulja te prof. dr.sc. Đani Benčić koji je govorio o potencijalu lunjskog maslenika baziranom na samonikloj lunjskoj maslini, a čije će opširnije istraživanje tek započeti.

Nakon edukativnih predavanja svoja ulja su izložili, a posjetitelji degustirali maslinari koji su na natjecanjima u Zadru i u Splitu osvojili zlatne, srebrne i brončane medalje.

Lun je naselje na najsjevernijem rtu otoka Paga. Jedna je od tri svjetske lokacije sa velikim brojem stabala divlje masline, ili na latinskom Olea Oleaster. Na oko 23 hektara raste 80.000 maslina, među kojima se veličinom i fantastičnim oblicma izdvaja oko 1500 stabala Oblice, cijepljene na divlju maslinu. Jedinstvena arhitektura prirodnih oblika drva isprepletenog sa kamenom, na cijelom se svijetu sreće još samo na dva mjesta, u Izraelu i u Grčkoj. Međutim, prema riječima stručnjaka, Lun ima primat po koncentraciji takvih stabala na malom prostoru te po njihovoj starosti. Ovaj maslinik raritet je ne samo otoka Paga i Hrvatske, nego i cijelog Mediteranu na kojem više nema ovako sačuvanih divljih maslina u njihovom prirodnom okruženju.