CROATIA Imovina - osiguraj svoj dom...

CROATIA Imovina - osiguraj svoj dom...

...i građevinski dio i stvari kućanstva!

Naš novi proizvod objedinjava jednom policom - osiguranje stvari kućanstva i osiguranje građevinskog objekta!

Zbog čega?

Osiguranjem imovine štitimo svoju financijsku neovisnost od nepredviđenih i iznenadnih osiguranih događaja.
U našem domu svakodnevno kuhamo, odmaramo, igramo se i živimo. Štete koje mogu nastati su brojne, od onih malih, ali vrlo čestih poput puknuća cijevi u zidu i loma stakla, pa sve do onih velikih i rijetkih poput požara ili udara groma. Ugovaranjem osiguranja privatne imovine štitimo naš dom od požara, ali i od udara groma, oluje, eksplozije, izljeva vode iz cijevi, poplave i raznih drugih skupih nevolja koje ne možemo predvidjeti, ali ih možemo spremno dočekati.

Osiguranje našeg doma je financijska zaštita koja se isplaćuje kada se dogodi šteta koja bi inače ozbiljno opteretila naš kućni budžet.

Što je novo u našoj novoj usluzi?

  • Jednostavnija je - na samo 1 listu papira
  • dva umjesto tri paketa: Optima i Maksi
  • sadržava više osnovnih najvažnijih pokrića uz logične dopunske rizike za građevinski dio
  • ima sličan broj osnovnih pokrića uz dodana nova pokrića u kućanstvu
  • uz veće limite na pokrićima
  • osiguranje na novu vrijednost!*

 *osiguranje na novu vrijednost - prilikom obračuna odštete ne uzima se u obzir istrošenost (amortizacija) osiguranog predmeta, pa osiguranik ostvaruje mogućnost „staro za novo“. Moguće je kod maksimalne istrošenosti od 60% od nove vrijednosti. Ukoliko je istrošenost veća, osiguranje je moguće samo na stvarnu vrijednost.

Ako već nisi, osiguraj svoj dom!