Bruto dobit CROATIA osiguranja povećana 40,4 posto

ZAGREB, 31. listopad 2011. – Hrvatski osiguravateljni sektor već treći kvartal za redom završava s padom ukupne zaračunate premije. Pad je u prvih devet mjeseci 2011. godine iznosio 1,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a isti se rezultat očekuje i do kraja godine. 

Na kraju trećeg kvartala 2011. godine CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je, prema nerevidiranom izvješću o poslovanju, ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 2.276,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3,8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U razdoblju od I-IX 2011. godine, tržišni udio CROATIA osiguranja d.d. u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje u RH iznosi 32,6 %, dok društvo kćer Croatia zdravstveno osiguranje bilježi udio od 1,1 %.

Bruto dobit Društva iznosi 67,7 mil. kuna i veća je za 40,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Zaračunata bruto premija na razini Grupe CROATIA osiguranje za treće tromjesečje 2011. godine iznosi 2.614,3 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 1,9%. Od toga zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja iznosi 2.334,6 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 2,4%, dok zaračunata bruto premija životnog osiguranja iznosi 279,7 milijuna kuna i bilježi povećanje od 2,1%.

Neto dobit Grupe nakon oporezivanja i udjela manjinskih dioničara u neto dobiti na kraju trećeg kvartala iznosi 82,5 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 11,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.