Akcija „STOP neosiguranim vozilima“

Osiguranim vozilima do veće sigurnosti u prometu U studenom prošle godine Hrvatski ured za osiguranje u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH započeo je akciju „STOP neosiguranim vozilima“. Povod pokretanja ove akcije su statistički podaci koji pokazuju da se u Republici Hrvatskoj trenutno nalazi preko 100 000 neosiguranih vozila čiji vlasnici ugrožavaju sigurnost prometa. 

Naime, neregistrirana i neosigurana vozila su često tehnički neispravna, a posljedice prometnih nesreća koje uključuju takva vozila teže su od onih koje proizlaze iz prometnih nesreća u kojima sudjeluju registrirana i osigurana vozila.

Vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog, motornog vozila njegovom vlasniku donosi brojne prekršajne kazne, a taj izostanak odgovarajućeg osiguranja od automobilske odgovornosti, može dovesti do katastrofalnog financijskog udara na imovinu njegovog vlasnika odnosno vozača takvog vozila.

Naime, u slučaju da vozač, upravljajući neosiguranim vozilom počini određenu štetu, koja se može mjeriti u milijunskim iznosima kuna, Hrvatski ured za osiguranje će svim oštećenim osobama izvršiti isplatu odgovarajuće naknade štete, ali nakon toga ima pravo potraživati naknadu cjelokupnog isplaćenog iznosa štete uvećanog za eventualne troškove i kamate od te iste osobe koja je odgovorna za štetu tj. od vozača odnosno vlasnika neosiguranog vozila.

Nesavjesni vozač i vlasnik odgovara svom svojim imovinom za nastali dug, ali se u dužnički lanac uvlače  i nasljednici ako vozač premine.

Za rješavanje problema neregistriranih i neosiguranih vozila bitna je cjelovita primjena odredbi svih zakona RH i dodatnih policijskih mjera. 

Znate li da je Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Ravnateljstvo policije započelo s dosljednom primjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama (čl. 250) na način da će svim vlasnicima koji u zakonskom roku nisu odjavili vozilo i vratili registracijske pločice nadležnoj policijskoj upravi, nakon isteka važenja prometne dozvole, izdavati obvezne prekršajne naloge kojima će se izricati novčana kazna u iznosu od 700 kn (fizičke osobe) odnosno 5.000,00 do 15.000,00 kn (pravne osobe i obrtnici)?

Osigurano i tehnički ispravno vozilo neizostavan je preduvjet za sigurnu vožnju te će ova edukativna kampanja podići svijest građana o štetnim posljedicama posjedovanja i upravljanja neosiguranim i neregistriranim vozilima.

Više na www.huo.hr