Štete od poplava lani porasle 17,79 posto

CROATIA osiguranje je u 2010. godini građanima i poduzetnicima za štete nanjihovoj imovini nastale zbog poplava isplatila 14,98 milijuna kuna. Zbogučestalih poplava tijekom prošle godine štete su povećane za 17,79 posto uodnosu na 2009. godinu.  

Zbog rasta rizikaod poplava, CROATIA osiguranje povećala je krajem prošle godine i pričuve zaovu vrstu osiguranja za 38 posto u odnosu na kraj 2009. godine. Podsjetimo dasu u 2009.i 2010. godini poplave bile na prvom mjestu na ljestvici od čak 133 prirodnekatastrofe koje su se dogodile u svijetu. Na drugom mjestu bilesu oluje, zatimpotresi, suše ipožari.

U 2010. godinizabilježen je porast broja osiguranja dopunskog rizika od poplave, bujice ivisoke vode i to posebice kod privatnih kuća. Povećan je i broj osiguranjagospodarskih subjekata iz neproizvodnih djelatnosti kao što su primjericehoteli,  trgovačka društva i zdravstveneustanove. Protiv poplave sve više se osiguravaju i građevine u izgradnji i montažniobjekti kao i stambene zgrade.

Građani su zaosiguranje kućanstava lani izdvojili 33,78 milijuna kuna*, a usprkos krizi ipadu standarda građana postojeće su se police nadopunjavale zaštitom od dodatnihrizika.

Premija osiguranjaod poplave, bujice i visoke vode ovisi o zoni izloženosti, odnosno učestalostiplavljenja na određenom području u proteklim razdobljima. Svoje nekretnine građani mogu uz uštede i do25 posto osigurati unutar Obiteljskog paketa, mali i srednji poduzetnici usklopu Poduzetničkog, a poljoprivrednici unutar Poljoprivrednog paketa.

S ciljem pomoći stradalim ugroženimobiteljima u poplavama tijekom prošle godine, CROATIA osiguranje je od 15.listopada do kraja 2010. za svaku sklopljenu policu osiguranja kućanstva iosiguranja od požara, kao i za svaku obnovu navedenih polica, donirala 10 kunaHrvatskom Crvenom križu. U ovoj humanitarnoj akciji za pomoć nastradalimobiteljima do 21. prosinca prikupljeno je 316.260,00 kuna.

CROATIA osiguranje je lider na hrvatskom tržištu u ukupnim osiguranjimaimovine u kojima ima udjel od gotovo 54 posto. U osiguranju od požara i nekihdrugih opasnosti udjel iznosi 46 posto, a ostalim osiguranjima imovine 61,34posto.

* podaci opremiji odnose se na Croatia osiguranje