Široka ponuda dobrovoljnog dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Zbog sve većeg interesa javnosti Uprava CROATIA zdravstvenog osiguranja predstavila je pojedinosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, te istaknula prednosti iz svoje ponude dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Uplatom premije dodatnog zdravstvenog osiguranja pri CZO-u pokriven je sistematski pregled, specijalistički i kontrolni pregledi, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage a viši programi obuhvaćaju i fizikalnu terapiju, male operacijske zahvate, poseban smještaj i prehranu u bolnici za vrijeme bolničkog liječenja, i mnoge druge zdravstvene usluge, pa čak i antistres programe.

Uz dodatno zdravstveno osiguranje, ali i kao samostalan program, u CZO-u se može ugovoriti i dopunsko zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - u primarnoj zaštiti, za specijalističke preglede, dijagnostiku te stomatološke zahvate, troškova smještaja i prehrane u bolnicama i doplatu za lijekove s dopunske liste lijekova. Visina premije ovisi o pristupnoj dobi osiguranika te odabranoj svoti godišnjeg pokrića . U ponudi su tri limita godišnjeg pokrića: do 1000 kn, do 2000 kn, do 3000 kn i ponuda pokrića doplata bez ograničenja.

Osiguranik dopunskog zdravstvenog osiguranja CZO-a dobiva zdravstvenu iskaznicu koja služi kao sredstvo plaćanja za lijekove s dopunske liste lijekova u više od 160  ljekarni širom Hrvatske. Kada se ugovori dopunsko zdravstveno osiguranje bez ograničenja limita, dobivena zdravstvena iskaznica služi kao sredstvo plaćanja u  više od devedeset ugovornih ustanova.

„U CROATIA zdravstvenom osiguranju dopunsko osiguranje može se ugovoriti kao samostalan program osiguranja ili kao dodatni program uz jedan od osnovnih programa (NORMA, OPTIMA, SELEKTA, ULTIMA, MAKSIMA, EKSPERTA, SENIOR I SENIOR PLUS), pri čemu je ono znatno povoljnije. Uz neke od osnovnih programa dodatnog zdravstvenog osiguranja dopunsko zdravstveno osiguranje CZO-a iznosi samo 30 kn mjesečno. Ponudom CZO-a uz jednu policu i jednu zdravstvenu iskaznicu mogu se dobiti čak dva osiguranja – i dodatno i dopunsko“, istaknula je predsjednica Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja Vesna Dulibić.

„Sigurna sam da će velik broj građana odlučiti ugovoriti uz dodatno zdravstveno osiguranje i našu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja uz neograničeni iznos pokrića“, naglasila je gđa Dulibić.

Josip Kereta, član Uprave CZO-a, istaknuo je da se premija osiguranja ovisi o programu osiguranja, svoti pokrića, te o dobi osiguranika.