ISO standardi

Prvi smo osiguravatelj u Hrvatskoj koji posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015. Dobivanjem i obnovom certifikata potvrdili smo svoju usredotočenost na učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahtjeva naših kupaca.

Poslovanjem u skladu sa zahtjevima međunarodne norme potvrđuje se naše trajno opredjeljenje za:

  1. razumijevanje i ispunjavanje zahtjeva kupaca,
  2. poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga,
  3. zadovoljstvo zaposlenika i poslovnih partnera,
  4. jačanje liderske pozicije na nacionalnom i regionalnom tržištu.

Prvi certifikat odobren je 28. prosinca 2004. godine za razvoj i pružanje usluga životnih osiguranja.

Prihvaćanje sustava upravljanja kvalitetom kao strateške odluke naše tvrtke potvrđeno je i ostalim certifikatima:

  • Certifikatom za razvoj i pružanje usluga imovinskih osiguranja, odobrenim 7. svibnja 2007. godine,
  • Certifikatom za razvoj i pružanje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odobrenim 6. prosinca 2017. godine,
  • Certifikatom za razvoj i pružanje usluga osiguranja motornih vozila i osiguranja osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima, odobrenim 27. veljače 2018. godine.

Certifikate koji vrijede tri godine izdala je renomirana certifikacijska kuća Lloyd's Register Quality Assurance. Tijekom trajanja certifikata provode se kontinuirane unutarnje i vanjske provjere primjene sustava upravljanja kvalitetom. Naši certifikati prošli su sve unutarnje i vanjske provjere, a zadnja uspješna potvrda provedena je 6. svibnja 2019. godine.

Dokumenti za preuzimanje