Etika u poslovanju

Odgovorno i etički utemeljeno poslovanje od vitalne je važnosti za reputaciju i održivo poslovanje Croatia osiguranja d.d. Etičkim kodeksom definiramo poželjne načine ponašanja s ciljem razvijanja kvalitetnih odnosa između zaposlenika Društva i njegovanja kvalitetnih odnosa s javnošću. Kodeks se temelji na osnovnim korporativnim vrijednostima: fokus na klijenta, stručnost, pouzdanost i odgovornost, agilnost i inovativnost.

Ove vrijednosti, kao i kompetencije i načini ponašanja koje iz njih proizlaze, opisuju kako se odnosimo prema poslu, jedni prema drugima i prema svojim ključnim dionicima - klijentima, dobavljačima, tijelima vlasti, zajednici i vlasniku, te daje smjernice i standarde kako u svakodnevnom poslu praktično primjenjivati korporativne vrijednosti Croatia osiguranja.

Etički kodeks Croatia osiguranja donosi upute primjene, definira vrijednosti kompanije te odnose sa zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, sa zajednicom, sprječavanje prijevara u poslovanju, sukoba interesa, zaštitu tržišnog natjecanja, borbu protiv korupcije, suradnju s političkim institucijama, te upućuje na postupke postavljanja pitanja i izražavanja zabrinutosti.

Ukoliko primijetite nepravilnosti u poslovanju, prijavite ih na e-mail adresu nepravilnosti@crosig.hr.

Dokumenti za preuzimanje