Izjava o prihvaćanju uvjeta

1. Osiguratelj CROATIA zdravstveno osiguranje je dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Jagićeva 33, a upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080051022. Tvrtka društva glasi: CROATIA osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: osiguratelj). Temeljem dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga osiguratelj je ovlašten obavljati poslove sklapanja i ispunjavanja ugovora o neživotnim osiguranju u vrsti osiguranja – zdravstveno osiguranje. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi osiguratelj je ovlašten obavljati poslove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja.

2. Putem ovog servisa osiguratelj pruža uslugu ugovaranja: 
a. dodatnog zdravstvenog osiguranja 
b. dopunskog zdravstvenog osiguranja
c. Best doctors Plus

3. Na ugovor o osiguranju primjenjuju se: 
a. pozitivni propisi Republike Hrvatske, 
b. Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja
c. Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja 
d. Opći uvjeti Best doctors Plus osiguranja
e. Dodatni uvjeti za pojedini odabrani program dodatnog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti za dodatne programe koji se mogu ugovoriti kao dodaci osnovnim programima ( ABCD)
f. Posebni uvjeti za osiguranje povećanih rizika bolesti (ARB)

4. Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju utvrđuju ugovaratelj i osiguratelj sporazumno prije sklapanja ugovora o osiguranju te se upisuje u policu osiguranja;

5. Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u uvjetima osiguranja.

6. U slučaju da se naknadno utvrdi da je premija krivo obračunata osiguratelj će obaviti povrat ili naplatu razlike premije;

7. Osiguravatelj određuje premiju za dodatno zdravstveno osiguranje s obzirom na opseg pokrića iz ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju te rizik kojem je osiguranik izložen, uzimajući u obzir dob, spol,tablice smrtnosti te trajanje sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija je oslobođena poreza temeljem članka 11. Zakona o PDV-u.

8. Ugovor o osiguranju obvezuje na rok na koji je sklopljen odnosno čitavo vrijeme njegova trajanja;

9. Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju, nastojati će sve svoje eventualne sporove sa osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju, riješiti sporazumno, sukladno pravilima postupka osiguratelja o izvansudskom rješavanju sporova;

10. Ukoliko spor nije riješen u izvansudskom postupku kod osiguratelja, svaka od stranaka u sporu može predložiti drugoj strani pokretanje postupka mirenja pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje ili drugoj organizaciji za mirenje. Prijedlog za mirenje dostavlja se Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje ili drugoj organizaciji za mirenje u pisanom obliku;

11. Nadzor nad poslovanjem osiguratelja provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24b;

12. Za sve informacije, kao i u slučaju odstupanja od ugovora (raskida), ugovaratelj osiguranja može se obratiti na broj telefona: 01 555 0 785

13. Polica osiguranja dostavlja se kupcu preporučenom pošiljkom, a obavijest o sklopljenom osiguranju, te uvjeti osiguranja su u elektronskom obliku kao prilog e-mailu. Ugovaratelj je dužan prilikom popunjavanja svojih podataka upisati točnu e-mail adresu, te adresu za primitak pošte, u protivnom CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. ne preuzima odgovornost. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do greške prilikom isporuke e-maila ili pošiljke, ugovaratelj će kontaktirati besplatni info telefon 0800 18 84 ili email adresu info@crosig.hr te će polica i prilozi biti ponovno proslijeđeni.

14. Autorizacija kreditnih kartica vrši se putem Webteh Payment Gateway sustava. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprečavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

15. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Webteh Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

16. Ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju sklopljen sredstvom daljinske komunikacije, ne navodeći za to razloge, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, osim u slučaju da je ugovor u potpunosti ispunjen na izričit zahtjev ugovaratelja prije nego što je potrošač iskoristio svoje pravo na raskid ugovora.

Iskoristi li ugovaratelj osiguranja svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora, CROATIA osiguranje d.d. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci ugovaratelja osiguranja da raskine ugovor, pod uvjetom da je o svojoj odluci obavijestio CROATIA osiguranje d.d. i da nije koristio prava iz ugovora, vratiti ugovaratelju osiguranja sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

17. Osiguratelj se obavezuje da će čuvati privatnost svih ugovaratelja. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici osiguratelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Osiguratelj informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje ako su se na iste prijavili. Ukoliko bude potrebe za slanjem podsjetnika za plaćanje, i slanjem poziva na obnovu osiguranja osiguranici će se kontaktirati na mobitel. E-mail adrese će se koristiti za slanje podataka o polici te mailing liste ako se osiguranik prijavio na istu. U bilo kojem trenutku osiguranik će imati mogućnost da se odjavi sa liste.