Zaštita intelektualnog vlasništva CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. zaštitilo je svoje intelektualno vlasništvo na području Republike Hrvatske i na području Europske Unije (pred OHIM-om– Uredom Europske unije za registraciju žigova i dizajna).

Jednako tako, uvažavajući činjenicu regionalne zastupljenosti putem društava kćeri, zaštita je proširena i na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo.