Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja

U petak,10. rujna 2010. godine, održana je konzultacijska Sjednica Nadzornog odboraCroatia osiguranja d.d. 

Temeljem članka 26. Statuta Croatia osiguranjaUprava Croatia osiguranja podnijela je na suglasnost Nadzornom odboru OdlukuUprave o iskazivanju povjerenja članovima Uprave Croatia osiguranje d.d.Ljubuški. Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku.