Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 28. srpnja 2010. godine, u prostorijama Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor razmatrat će donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Croatia osiguranja d.d., a Uprava će Nadzornom odboru izložiti i informaciju o poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2010 god.

Nadzorni odbor će temeljem članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d. raspravljati o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Plana smanjenja broja zaposlenih za 5% prema Zaključku Vlade RH od 28. svibnja 2010. god.