Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Uutorak, 22. veljače 2011. godine u prostorijama Generalne direkcije Croatiaosiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorniodbor primio je na znanje Informaciju o poslovanju Društva za razdobljeI-XII/2010. godine i dao suglasnost za Plan poslovanja Društva za 2011. godinu.

Danaje suglasnost za Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2011. godinu te na Strateškiplan unutarnje revizije za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Također,Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organadruštava članica Grupe CROATIA osiguranje.

Sjednicu Nadzornog odbora vodio je predsjednik NO prof.dr.sc. NikolaMijatović, uz prisustvo članova: gđa. Nataša Duspara, dipl.oecc., g. JosipZaher, dipl.oecc., g. Ante Obuljen, dipl.iur. i g. Miroslav Hrašćanec. Također,prisutni su bili predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. g. Zdravko Zrinušić,dipl.oecc. i članica Uprave gđa. Silvana Ivančić, dipl.oecc.