Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak,22. veljače 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranjad.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

UpravaDruštva podnijet će Nadzornom odboru informaciju o poslovanju Društva zarazdoblje I-XII/2010.godine te na suglasnost Plan poslovanja Društva za 2011. godinu.

Nadzorniodbor raspravljat će i o davanju suglasnosti na Godišnji plan rada unutarnjerevizije za 2011. godinu i na Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od2011. - 2013. godine.

Također,na dnevnom redu bit će i davanje suglasnosti na Odluke o opozivu i izboručlanova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.

SjednicuNadzornog odbora vodit će predsjednik NO prof.dr.sc. Nikola Mijatović, uzprisustvo članova: gđa. Nataša Duspara, dipl.oecc., dr. Gzim Redžepi, g. JosipZaher, dipl.oecc., g. Ante Obuljen, dipl.iur., g. Miroslav Hrašćanec. Također,prisutni će biti i predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. g. ZdravkoZrinušić, dipl. oecc. i članica Uprave gđa. Silvana Ivančić, dipl. oecc.