Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U petak,26. studenoga 2010. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIAosiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorniodbor je utvrdio prijedlog Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora, kao i prijedlogOdluke o izboru članova Nadzornog odbora za Glavnu Skupštinu CROATIA osiguranjad.d.

Nadzornomodboru podneseno je Izvješće o poslovanju CROATIA osiguranja d.d. za razdobljeod I-IX/2010. godine.

Nadzorniodbor dao je suglasnost i na Izmjene i dopune Plana rada Službe za unutarnjureviziju za 2010. godinu.

Nadzornomodboru podnesena je analiza poslovanjadruštava u kojima CROATIA osiguranja d.d.   ima većinski udio(društva kćeri), te analize tržišta osiguranja BiH, Crne Gore i Srbije, kao iplanovi za daljnji regionalni nastup Grupe CROATIA osiguranje.