Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 28. srpnja 2010. godine, u prostorijamaGeneralne direkcije Croatia osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornogodbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor primio je na znanje informacijuo poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2010 god.

Iako je Dnevnim redom sjednice bilapredviđena i Odluka o imenovanju članova Uprave Croatia osiguranja d.d., o ovojtočci Dnevnog reda Nadzorni odbor nije raspravljao i odlučivao.

Nadzorni odbor je temeljem članka 26. StatutaCROATIA osiguranja d.d. dao suglasnost na Odluku o prihvaćanju Plana smanjenjabroja zaposlenih za 5% prema Zaključku Vlade RH od 28. svibnja 2010. god.