Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja

U srijedu, 23. lipnja 2010. godine, u prostorijama Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Od važnijih točaka na Dnevnom redu naći će sedavanje suglasnosti na Odluku o sazivanju 33. Glavne skupštine CROATIAosiguranja d.d. i utvrđivanje Dnevnogreda i  prijedloga Odluka 33. Glavneskupštine. Nadzornom odboru bit će podneseno Izvješće o poslovanju za razdobljeI-V 2010 god.

Nadzornom odboru biti će prezentiranterminski plan aktivnosti u svezi dodatne analize poslovnog okruženja u regijite poslovanja društava kćeri.

Raspravljat će se i o provedbi ZaključkaVlade RH glede donošenja plana smanjenja i zbrinjavanja zaposlenih za 5% od28.05.2010., a Nadzornom odboru bit će prezentiran i pregled rizičnostiinvesticijskog portfelja riznice (životna i neživotna osiguranja)