Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja

U ponedjeljak, 17. svibnja 2010. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku o imenovanju Borisa Uzelca za člana Uprave CROATIA osiguranja d.d.