Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja - 14.09.2011.

U srijedu, 14. rujna 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu naći će se Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2011. godine te Izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje I-VI 2011. godine.