Rezultati glasovanja sa 34. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.