Rezultati glasovanja 33. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.